Бездомният Бойко от Благоевград ползва линейките като частниГРАЖДАНИТЕ

Бойко Сотиров или най-честият „клиент“ на Спешния център в Благоев­град.

Той е на 50 години и предизвиква съчувствието на хората в Благоевград го­дини наред. Лежейки на зе­мята, падайки пиян до без­съзнание, примижаващите мислят, че има нужда от по­мощ и звънят на 112. Така, всеки ден линейка обслужва Бойко, закарва го до СПО, а той сам си тръгва от там.

Казусът е изклю­чително сложен и нелеп, но да про­дължим с истори­ята.

Граж­дани се обаждат: „Ало, човек в без­помощно състояние лежи на земя­та на ули­ца…“. Ли­ней­ката прис­тига и го при­бира. Вли­зай­ки в спеш­ното, меди­ците пра­вят опити да го прегледат, за да установят дали действително човекът не е добре. Но! Започва да хапе, да псува, да удря, и така години наред. Сега, към настояще, линейката отново го прибира, но той не иска да му бъде оказана помощ, не иска да влезе в СПО, затова избира да си тръгне.

Медиците са хората, които най-добре познават Бойко. С годините той става все по-мръсен, извършва физи­ологичните си нужди вътре в дрехите без да се съблича, не се е къпал години наред. Има множество рани по тя­лото и главата от нанесени му удари и побой. Наркома­ните в града го бият, а той ги псува, ако е адекватен да говори.

А причината за тази неа­декватност е алкохолът, от който е абсолютно зависим мъжът. Той е имал къща в кв. „Струмско“, но я пропил. Имал и семейство, което го напуснало. Работил в Цига­рената фабрика, но го изго­нили.

Бойко се е превърнал в аб­солютно животно, което не осъзнава какво означава чо­вешки контакт и помощ. Той е подритван от обществото. В Спешния център не могат да му помогнат, тъй като не позволява. От МВР също не могат да го задържат, тъй като явно е пиян и не пречи с това, че лежи на пейките пред градската баня. Соци­ално подпомагане мълчи по въпроса.

Преди ремонта на центъ­ра Бойко е живял в ниша

 

при фонтаните, а сега спи в градинката при банята. На моменти кучетата, които се въртят в района, са по-забелязвани от самия него.

Той не общува с останали­те клошари в града, защото е пиян. Намират се хора, кои­то му дават алкохол или той намира от някъде изхвър­лен такъв. Не е ясно дали има социална помощ, която му се изплаща. Ясно е обаче, че на негово име има запи­сани над 10 фирми. Тоест името му е използвано пред нотариус за регистриране на ЕООД-та и ООД-та по неофициална информация на местни биз­несмени.

Бойко сам признавал, че се „продал“ за ракия, а сега дори не гово­ри, просто мърмори не­разбираемо и почти е за­почнал да лае като куче.

Преди време го залели с мазут, бил промит отново в СПО.

В първите пъти, когато по­стъпвал в СПО, въпреки че не искали, медиците се нала­гало да го оставят на земята да легне, защото миризмата и мръсотията се пропивали на носилката, на която след това други хора лежат.

Бойко е Калоян, а кой е Ка­лоян? Хората в града лесно ще се сетят за онзи мъж в инвалидна количка, който отново пиеше и псуваше всички.

Въртеше се около автога­рата, а след това внезапно изчезна. Оказа се, че е бил болен от СПИН, а след това е настанен в психиатрично заведение.

Оказва се, че Бойко днес има „частна“ линейка, долнопробен спирт и мно­жество хора, които го съжа­ляват. Институции вероятно няма.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене