Четири фирми в напревара за подмяна на водопровода в село Яхиново

Комисия с председател зам. – кметът на Община Дупница, Крум Милев отвориха в открито заседание днес ценовите оферти на кандидатите за подмяна на водопровода в село Яхиново. Документи бяха подали 6 фирми, като комисията допусна 4 от тях до този етап, а други 2 не са допуснати.

„Руен Лесс“ ДЗЗД са с предложена оферта от 1 673 368,58 лева с ДДС, „Булплан Инвест“ са с 1 779 601,43 лв, „Бул Строй Инвест“ ЕООД – 1 899 811,04 лева и „Монолит-Яхиново“ ДЗЗД са посочили цена в размер на 1 883 062,90 лева.

Около 5,6 км. е прогнозната водопроводна мрежа, която ще бъде подменена изцяло с нова. Условията за реализиране на самите дейности е между 120 и 180 календарни дни.

Комисията продължава работа и ще се произнесе в срок с победителя, след което предложи на кмета на Община Дупница инж. Методи  Чимев да сключи договор.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене