Жителите на община Сатовча на 26-май гласуват в 22 секции

На основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България  на 26 май 2019 г., кмета на община Сатовча Арбен Мименов определи 22 броя  избирателни секции на територията на общинския център и населените места в общината в които  избирателите да упражнят своето право на глас.

По същият ред с отделна заповед са определени вече и местата за обявяване  на видно място  на избирателните списъци.

Контрола по изпълнението на заповедите свързани с произвеждането на изборите на 26-ти май  е възложен  на секретаря на община Сатовча.

Ето  къде  в изборния 26 май жителите на община Сатовча ще могат да упражнят правото си на вот.

Боголин- 1 секция в училището

Ваклиново-2 секции  в пенсионерски клуб и библиотеката.

Вълкосел- 3 секции  в училището

Годешево- 1 секция в читалището

Долен- 1 секция в училището

Жижево- 1 секция в кметството

Кочан- 3 секции в училището и кметството

Крибул-  1 секция в кметството

Осина-1 секция в училището

Плетена – 2 секции в читалището

Сатовча- 2 секции в училището

Слащен- 2 секции в училището

Туховища- 1 секция в училището

Фъргово- 1 секция в училището

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене