Програма за развитие на туризма в Банско за 2019 г.

Сред приоритетните дейности, заложени в програмата за тази година, са създаване на секция в сайта на община Банско в подкрепа на бизнеса, информирането му за бизнес проекти и възможности за инвестиции, разработване на отделни рекламно-информационни материали, обединяване на действията на 23-теобщини в сферата на туризма, обозначаване на мрежата за културно-исторически пътеки и други.

Приета бе и нова Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на Община Банско. Такава се приема за пръв път в курортната община. Новият нормативен документ има за цел да регламентира отношенията, свързани с управлението, устройството и вътрешния ред в гробищните паркове и реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните места, както и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Банско.

В наредбата се регламентират както правата и задълженията на стопаните, в случая община и кметства, така и тези на гражданите,въведени са някои забрани, предвидени са и санкции за неспазване на разпоредбите в новия нормативен документ.

Гласувано бе още отпускане на финансови средства в размер на 2 000 лева на НУ „Св. Паисий Хилендарски”-Банско за честване на 90-годишнината от построяване на  училището, както 1 000 лева на „Таекуон-до клуб ХОУК – Банско” за участие в Европейско първенство по таекуон-до в Римини, Италия тази година.

Още 1 000 лева бяха отпуснати  за провеждането на „ХХVІ Международен детски Великденски фестивал – Босилеград” през април 2019 г. Местните парламентаристи гласуваха да отпадане от дневния ред на предвидената промяна в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на Банско, която предвиждаше включването на ул. „Никола Вапцаров“ към синята зона в града.

Мотивите за решението бяха да бъдат разгледани по- подробно  местата за паркиране и на други улици в  града  и евентуалното им включване в синята зона. Общинските съветници одобриха и  допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2019 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене