Инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград: Предизвикателствата пред нас са големи, но мобилизираме усилията си, за да се справим

  • Инвестиционна програма на ВиК Благоевград за 2019 г. е в размер на 1,9 млн. лева
  • Незавършената консолидация на ВиК асоциацията в Благоевградска област е основна пречка за осъществяването на стратегически проекти

Инж. Димитрова, бихте ли казали как се развива към настоящия момент управляваното от Вас дружество –  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград? Какви са основните проблеми, пред които сте изправени?

Към настоящия момент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград е оператор и предоставя услугата на 11 общини от Област Благоевград, след като от началото на 2019 г. към нас се присъедини и район Струмяни. След предаване на ВиК активите за експлоатация и стопанисване на държавното дружество, водоснабдяването на община Струмяни и прилежащите села вече се извършва от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. С това регионалните ни поделения са вече четири, а именно – Благоевград, Разлог, Гоце Делчев и Струма. Дружеството продължава да се развива успешно и да спазва стриктно своя Бизнес план, инвестиционна програма и договора с ВиК асоциацията. Заложили сме и през тази година високи цели по отношение на обекти за инвестиции, рехабилитация на мрежи и съоръжения. Но предизвикателствата, пред които отново е изправено дружеството, са изключително големи. Всички инвестиции, които изпълняваме, всички средства, с които разполагаме, идват единствено и само от таксата, която събираме от нашите потребители. За съжаление, предвид факта, че на територията, на която оперираме, нямаме завършена консолидация на единен оператор, сме лишени от възможността да бъдем бенефициенти по европейски програми. Това не ни дава шанса да ползваме допълнителни средства за мащабни инфраструктурни проекти, свързани с подмяна и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията, и лишава около 300 хиляди души от възможността да се възползват от този ресурс и от възможността за подобряване на услугите, които ползват.

Оперирате на територия, която е доста значителна като размер и разнообразна като релеф и инфраструктура. Кои са най-големите предизвикателства във вашата работа и как успявате да се справите?

Да, действително, предизвикателствата, които са поставени пред нас, са значими – както по отношение на спецификата на обслужваната територия, така и що се касае до състоянието на ВиК мрежата. Тя е изключително амортизирана, на над 50 години, и може би около 70% от нея се нуждае от рехабилитация. През 2012 г., когато започна реформата във водния сектор, беше направена оценка на цялата ВиК инфраструктура на територията на областта. Тогава беше отчетено, че необходимите средства за изграждане на пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води, подмяна на водоснабдителна и канализационна мрежа, са над 900 млн. лева. Това са средства, които не са по силата ни нито на нас като дружество, нито на общината, така че отново опираме до основния проблем – невъзможността да кандидатстваме за европейско финансиране заради незавършената консолидация на оператора.

Кои от реализираните от дружеството проекти ви дават най-голям повод за гордост?

Радва ме това, че постиженията на дружеството ни са забелязани и на национално ниво. Имаме награди в конкурса „Най-зелени компании“, спечелихме специалната награда на b2b Media за цялостен принос в опазването на природните ресурси, както и награда за най-иновативна пречиствателна станция за отпадъчни води за ПСОВ Благоевград. Истината обаче е, че най-голямото удовлетворение от работата ни носи именно доверието на потребителите и отзивите им за нашия труд, усилия и резултати. Стремежът ни е, независимо от трудностите и предизвикателствата, да съумяваме да предоставяме качествена услуга на гражданите, да инвестираме във взаимоотношенията с клиентите и  улесняване на комуникацията с тях. Смятаме и за своя мисия  да ангажираме всички да използват и пазят водата най-добре, и не на последно място – служителите на ВиК Благоевград да бъдат горди с работата си и с дружеството, което представляват…

Цялото интервю четете в печатното издание на Топ Преса

Методи Байрактарски зам.председател на редакционния съвет на Топ Преса

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене