Учениците от ОУ“П.Кр.Яворов“ с.Огняново ще се учат да плуват в басейните на хотелите в курорт“Огняновски минерални бани“.

От началото на втория учебен срок,стартира УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ, разработена на основание чл.21д ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), изм. с Постановление № 289 от 12 декември 2018г.

Три са утвърдените групи за занимания по интереси:

Клуб „Забавна математика“ ,който е насочен към потребността на мотивираните ученици да изучават по-обстойно  математиката, да развиват математическите си способности и да се подготвят за състезания, турнири, олимпиади и други изяви със състезателен характер. ​​

 

Клуб“Мога сам“ ,където учениците ще изявяват своята сръчност и умения за изработване на различни сувенири и предмети на изкуството.

Секция „Плуване“,чрез която учениците от училището ще се учат да плуват в басейните на хотелите в курорт“Огняновски минерални бани“.

Собствениците на хотелите са приели с разбиране идеята на училището и са предоставили своите бази за обучението на учениците от с.Огняново,за което са получили благодарности от ръководството на училището.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене