На сесията утре в Гърмен приемат бюджета на общината

Общинска сесия ще проведат утре съветниците от Гърмен с дневен ред от 4-ри точки . Заседанието на ОБС е насрочено за 15:30 часа  като  най- важната точка от дневният ред е  приемане на бюджета на община Гърмен за 2019 година .

Общинските съветници ще дискутират и  гласуват и  Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Гърмен за 2019 година .

Разрешение за изработване на проект за ПУП  -ПЗ / подробен устройствен план за застрояване на ПИ № 077012,местност „ Кури Чаир“ в землището на село Дъбница ще бъде също обект за дискусия и гласувана на утрешното заседание на ОБС –Гърмен .

В дневния ред е предвидена и точка –други според която общинските съветници ще могат да поставят въпроси и проблеми  и извън дневния ред .

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене