Набират желаещи за начална военна подготовка от Гоце Делчев

ОТ Военно отчетно бюро  в гр. Гоце Делчев разпостраниха   обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

№ по редСтруктура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“Период за обучениеСрок за подаване на документи
1.Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) – гр. Плевен11.03. – 05.04.2019 г.15.02.2019 г.
30.09. – 25.10.2019 г.16.08.2019 г.
2.НВУ „Васил Левски“

Факултет „Общовойскови” –

гр. Велико Търново

13.05. – 07.06.2019 г.29.03.2019 г.
24.06. – 19.07.2019 г.10.05.2019 г.
3.НВУ „Васил Левски“

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

26.08. – 20.09.2019 г.12.07.2019 г.
4.ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” –           гр. Варна15.07. – 09.08.2019 г.31.05.2019 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:

  • настаняване, хранене и униформа;
  • безплатно медицинско обслужване;
  • задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове или офиса за водене на военен отчет в община Гоце Делчев).

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене