Иван Бусаров ще реализира в Гърмен проект – ателие за производство алуминиева и ПVC дограма , офиси и жилищно строителство

Кмета на община Гърмен Минка Капитанова подписа разрешение след решение на ОБС ,изработването на проект за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване в кв. 19 по плана на село Гърмен на Иван Йорданов Бусаров.

Според постъпилото заявление на Бусаров за строителство е осъществяване на проект който включва построяване на жилищна сграда с офиси и ателие за производство на алуминиева и ПVC дограма. Изработването на проекта е възложен на Иван Бусаров със заповед на кмета Минка Капитанова № 502 от 28-ми декември 2018 година .

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене