Super model universe 2018“ Георги Петков от Гоце Делчев – за първи път пред българска медия, след като взе титлата на Филипините

 

– Жоро, честитя ти първото място на SUPER MODEL UNIVERSE 2018, про­веден преди седмица на Филипините! Това е поредната награ­да за теб, поредното признание за това, което представля­ваш… Разкажи ни как премина конкурсът, каква беше конкуренцията, как­во беше усещането, след като чу името си и името на България, обявени на първо място?

– Благодаря Ви, всичко мина много добре, конкур­сът се състоеше от някол­ко етапа, а чувството беше страхотно.

– Извън конкурсите за модели и мъжка красота, ти следваш иконо­мика. Как виждаш бъдещето си? Шо­убизнес, мода или предприемачество, икономика…?

– Следвам Полити­чески науки, Евро­пеистика. Модата, снимките и актьор­ството за мен са странична дейност и хоби, по-скоро виж­дам себе си в друга сфера. Въпреки това, харес­вам тези дейности, с които се занимавам и мисля да продължа да го правя.

– Като вече признат SUPER MODEL UNIVERSE 2018, как ще използваш своята по­пулярност? Имаш ли каузи, идеи, които смяташ да реа­лизираш, използвайки своя­ та известност?

– Не бих казал, че имам кой знае колко голяма популяр­ност. В момента снимам нов български сериал, който ще излезе малко след Нова Го­дина и съм зает, но, разбира се, бих се включил в подоб­на кауза с удоволствие.

– Излишно е да питам за обожателките и кандидат­ките за твоето сърце. Пред­полагам, че са много! Но какво се иска от една жена, за да спечели сърцето ти, вниманието ти, времето ти?

– Моето сърце вече е спе­челено, имам човек до себе си и съм много щастлив. От жената до мен искам да бъде интелигентна, добра, красива и разбрана, каквато е всъщност и моята приятел­ка.

– Как реагираха близките ти, семейството ти, на твои­те успехи? Какво е мнение­то им? Имаш ли подкрепата им?

– Разбира се, че имам под­крепата на семейството и приятелите ми. Всички бяха много горди и щастливи като разбраха новината.

– Клишето казва „Красо­тата ще спаси света“, в кои качества на човека вярваш?

– Колкото и клиширано да звучи, аз вярвам в доброто у всеки един от нас. Както и да изглежда един човек, липсата на добрина и човеч­ност обезсмисля всяко друго качество.

– Ти си с неврокопски корени. Град Гоце Дел­чев е земя на хора с буен нрав, смели и устреме­ни… Какво е за теб род­ният край? Какво е усе­щането като се връщаш в родния край, като чуеш за него, когато си далеч? Носталгия, спомени…

– Когато чух българ­ския химн на финала, се почувствах много горд, но и усетих носталгия. Лично аз съм човек, кой­то усеща липсата на ро­дината в момента, в кой­то я напусне.

– Вярващ човек ли си? Приемаш ли визията си като дар от Бог?

– Вярващ съм, разбира се. Всяка вечер благо­даря на Господ за всич­ки и всичко, което ми е дал. Не мисля, че „визи­ята ми”, както казвате, е най-ценното, с което ме е дарил Господ. Се­мейството, здравето и приятелите ми са много

 

по-важни от това.

– Би ли използвал своята популярност за скок в шоу бизнеса? Твои, нека ги на­речем, колеги използваха инерцията на своята попу­лярност да разработят име­то си като светска личност, влизайки например във формати като „ВИП Бра­дър“, инициирайки връзки с известни фолк певици или моделки. Влече ли те свет­ският живот?

– Както казах, не мисля, че все още имам чак толкова голяма популяр­ност. Ще видим какво ще се случи от тук нататък, но не съм си поста­вял като конкретна цел влизане в да­ден фор­мат или нещо друго от споменатото от Вас.

– Какво е за теб суетата? Робуваш ли на суетата?

– Не съм суетен, просто държа на външния си вид. Нещо, което все­ки поддържащ себе си човек прави в 21 век.

– Къде е мястото на пари­те, за да може един мъж да изглежда като теб?

– Не мисля, че въпросът е адекватен. Какво общо имат парите с външния вид на който и да е?

– Какво е мнението ти за политиката? Мислил ли си някога да се занимаваш с политика?

– Все още следвам тази специалност в университе­та, но защо не? Политиката е интересна материя, един ден, ако имам възможност, бих се занимавал и с това.

– Твоите пожелания към нашите читатели?

– Пожелавам на всички да бъдат най-вече живи и здра­ви и весело посрещане на Коледните и Новогодишни празници!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене