БЛИЗО 108 000 КУБИЧЕСКИ МЕТРА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗАКУПИХА ДОМАКИНСТВАТА ОТ ЮЗДП

 Близо 108 000 пространствени кубически метра дърва за огрев е предоставило до момента Югозападното държавно предприятие. Отоплението си за зимата вече са осигурили общо 14 785 домакинства в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и Пазарджишка. Това стана ясно на работна среща на ръководството на ЮЗДП с директорите на териториалните поделения и експерти от Централно управление.

 Снабдяването на заявилите желание да закупят или сами да добият дърва за огрев по изготвените от кметовете списъци се извършва ритмично. Предоставените количества от временни складове и с разрешения за добив на корен са на миналогодишните равнища, като се очаква засилване на интереса през октомври и ноември месец.

 Въпреки предприетите от ЮЗДП информационни и организационни мерки добивът и доставката на дърва да започват веднага след края на отоплителния сезон, традиционно запасяването се извършва след прибирането на реколтата, посочи директорът инж. Дамян Дамянов. За да се избегнат случаи на недостиг или нерегулярни доставки, по препоръка на министъра на земеделието, храните и горите два пъти месечно директорите на държавните горски и ловни стопанства ще се срещат с кметовете по места. Първите срещи трябва да се проведат до 15 октомври.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене