Две бригади от Рибново поеха строителните дейности на мирата в Огняново и обновяването на туристическият район по спечеленият проект с гръцката община Тасос

Цялата дейност по изпълнението на спечеленият проект за реновиране и обновявана на известните в курортното село Огняново мира се  ръководи и извършва от две строителни бригади от Рибново, научи  Топ Преса.

Двете бригади строители от Рибново напредват осезаемо като работата им и  като обем и като качество се оценява високо  от инвеститорите.

Вече  е изградена подпорната стена на горните  мира  която е с 33 метра длжина и близо 4 метра висчина . Готова е и стената на мирата при  бившият „Профилакториум“ или долните мира , моста до тях е подпрян  и е започнало оформянето и на вторият басейн по проекта с което и на долните мира ще бъдат  оформени два отделни басейна за жени и мъже .

 До дни започва и оформянето на вътрешната част на  горните мира в Огняново,  направени са необходимите насипи там , и се очаква до средата на следващата година ремонтните дейности да приключат и минералните лековити  мира да бъдат пуснати  най- после в експлоатация .

Според проекта и неговите специфични цели,на мирата край Огняново ще бъдат изградени рампи за достъп на инвалиди , химически тоалетни,паркинги детски площадки с което дестинацията Гърмен ще стане още по привлекателна,атрактивна и посещаема от хилядите туристи и местни хора от целият регион .

В резултат на проекта очакванията са също , достъпа до мирата да бъде значително подобрен и да се създадат условия за ползването им от хора с увреждания и хора с различни заболявания с лечебна цел .

 Атрактивният съвместен с община Тасос –Гърция проект в който водеща страна е община Гърмен включва и доставка на указателни табели,изграждане на велопаркинги и доставка на модерни велосипеди и в праисторическото светилище „Градище“край гърменското село Долно Дряново .

И двете общини Гърмен и Тасос още от следващият  сезон ще наблегнат на съвместната си работа за повишено икономическо развитие и стимулиране на туристическият сектор в двете общини .

Изпълнението на проекта  в община Гърмен стартира на 12. септември като сумата за неговото изпълнение в община Гърмен е 286 419,51 евро.

Откритите мира в курортният център Огняново  които до сега бяха напълно занемарени и неизползваеми ,до преди повече от десетина години бяха любимата дестинация на хората от целият гоцеделчевски регион които ги използваха предимно за лечебни цели и плажуване.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене