Ученици от всички учебни заведения подкрепиха в мирен протест двете пострадали деца при тежкия пътен инцидент с водач Георги Попстоянов

Стотици деца, ученици от всички петрички училища, са организираха пред сградата на община Петрич във втория за деня мирен протест, насочен срещу шофьора Георги Попс­тоянов и безумното каране по улиците, в нощните часове. Мла­дите хора възроптаха от начина по който се води досъдебното производство, както и пълното информационно затъмнение при разглеждането на мярката за неотклонение от страна на петричкия съд. Делото бе реше­но при закрити врата, от съдия Мая Банчева – Кобурова. Това е първият случай в който се до­пускат медии, откакто е открита новата сграда на съда в Петрич. Младите хора, които стачкуват мирно и са стотици се отправиха на протест в кръговото кръсто­вище пред ДИП-а. Протестът им ще продължи и утре, но с родите­ли, близки и много от петричани, които се включват в масовите протести в Петрич.

 АРЕСТУВАХА АГРЕСИВЕН ПРОТЕС­ТИРАЩ СРЕЩУ БЕЗНАКАЗАНОТО ШОФИРАНЕ С ВИСОКА СКОРОСТ ПО ПЕТРИЧКИТЕ УЛИЦИ, СЪСТАВИХА МУ АКТ

В събота, при поредното мирно шествие и блокада на кръговите кръстовища в Петрич от стотици ученици, в знак на солидарност към двете пострадали деца при кървавия инцидент, станал пред заведение „Катмите“, при който 18 годишният Ге­орги Попстонов се вряза ди­ректно в тях на тротоара, бе арестуван агресивен протес­тиращ от екип на РУ-Петрич. Той бе изведен от мястото, пред сградата на община Петрич, след употреба на нецензурни думи отправени по адрес на кмета на Петрич Димитър Бръчков. Множе­ството очакваше градона­чалникът, за да обясни защо в Петрич в нощните часове се кара с висока скорост, и реално с това се застрашава живота на другите водачи на МПС, без да има наказани. При появата му мъжът, кой­то бе явно подпийнал започ­на да крещи. Полицаи, кои­то охраняваха протеста, се намесиха и го вкараха в па­трулната кола, за да му бъде съставен акт, по закона за дребно хулиганство, чийто санкция може да стигне до 500лв., за неспазване на об­ществения ред. Градоначал­никът още веднъж изказа съчувствие на семействата на пострадалите две деца от селата Първомай и Топол­ница. Животът им е вън от опасност. Бръчков разясни на протестиращите ученици, които бяха над двеста пра­вилата за провеждането на протест, след направените уточнения от негова страна за здравословното състоя­ние на 17- годишният Крум, чийто крак бе ампутиран и 16 годишната Валентина, която се нуждае от допъл­нителна операция на крака и след натрошената и подбе­дреница.

В помощ на двете деца пе­тричани организираха бла­готворително събиране на средства. В три обекта, са поставени кутии, където се събират пари в помощ на семействата на пострада­лите за лечението им, след кървавия инцидент. Кутиите са поставени в билярд клуба в центъра на града, в кафе­то в сградата на петричката болница и в една от аптеки­те. Средства се събират и в родното село на момчето – Първомай, и в селото на момичето Валентина –То­полница.

ЗАПОЧНА ДЕЛОТО ЗА ОПРЕДЕ­ЛЯНЕ НА МЯРКАТА ЗА ШОФЬО­РА

Съдия Мая Бачева даде ход на делото за разглежда­не на мярката за неоткло­нение на за­държания за 72 часа 18 го­дишен Георги Попстоянов, който блесна преди ден три деца на тро­тоара пред за­ведението за бързо хранене „Катмите“. В съда синът а бившето чен­ге Пламен По­стоянов влезе с наведена глава, без за каже дума пред пред­ставителите на медиите. Младежът причинил теж­ка контузия на 17 годишно момче от петричкото село Първомай Крум Н. и момиче от село Тополница, Валенти­на, се яви в съдебната зала във вида в който е задържан от полицията.

Делото се гледа при закри­ти врати.

От полицията заявиха, че са започнали проверка как шофьорът на Опел Астра е взел преди месец книжката си. Полицията не е спряла работа вече 42 часа от часа на тежката катастрофа за изясняване на истинската причина довела дао траге­дията, разтърсила Петрич.

Кметът на Петрич излезе с с специално съобщение до близките на пострадалите семейства и общественост­та на общината. В него той изказва съжаление за слу­чилото се на семействата на пострадалите и твърдо заявява, че случая ще бъде изведен до край.

Бръчков гарантира, че за­писите от охранителните камери, са предадени на разследващите органи във вид в който са били заснели местопроизшествието.

Кметът дори направил и копия от тях за по-голяма сигурност, се казва в офи­циалното съобщение до близките и петричката об­щественост.

Венко Стефанов

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене