Как колумбийската мафия скри 600 кг кокаин в Благоевград и кой умря за това?

 Над 20 куршума са изпра­тени срещу Евгени Стефанов-Женята, след като от бо­тевградски склад изчезват 600 ки­лограма кокаин, собственост на ко­лумбийската ма­фия.

Това според раз­следващи е най-ве­роятната причина за показното убий­ство срещу дясната ръка на Поли Пан­тев, извършено на 5 ноември 2003 го­дина.

Във фаталния ден, малко след 8,00 часа сутринта, Евге­ни Стефанов и боди­гардът му Николай Николов слизат от брониран джип „Ми­цубиши Паджеро“ и се отправят към фитнес центъра, който се намира в бивша баня до Во­енноисторическия музей в столицата. Двамата мъже са облечени в анцузи за фит­нес, но носят автоматични пистолети в чантичките си. В момента, в който се на­сочват към входа на залата, до тях се приближава мъж с готово за стрелба оръжие в ръка. Двамата опитват да извадят своите пистолети, но изпускат пълнителите им. Останали без защита, Женята и Николов хукват панически да бягат от уби­еца, но попадат в засада. От другата страна на фитнеса ги чака втори убиец. Щом вижда мишените, без да трепне, ги застрелва от упор в главите.

По Женята е стреляно с над 20 куршума, като три от тях попадат в главата му. Издъхва на място. Гардът Николов е улучен 3 пъти. Единият куршум го дупчи над окото, друг излиза през бузата му. Приет е в болни­ца в изключително тежко състояние, оцелява като по чудо.

Веднага след стрелбата килърите прескачат манти­нелата и се качват в черно „Ауди“, което ги чака наб­лизо. Публичният разстрел става пред очите на десетки хора, които бързат за рабо­та. Изстрелите са чути чак в румънското посолство, кое­то се намира наблизо. Тя­лото на Женята, с отнесена от куршуми глава, лежи ня­колко часа на земята пред фитнеса.

Джипът, който е ползван от Женята и гарда му, е със софийски номер, собстве­ност на „Футура Груп“. За фирмата се знае, че е на застреляния на остров Ару­ба бос от СИК Поли Пантев. Женята е смятан за един от най-приближените му хора, твърди тогава главният се­кретар на МВР Бойко Бори­сов.

Разследващите имат ня­колко версии за ликвидира­нето на Женята. Според тях вендетата срещу Стефанов вероятно е свързана с из­чезването на 600 килограма кокаин, складирани в Бла­гоевград и собственост на колумбийската мафия.

Според друга версия жес­токото убийство на Женята е свързано с участието му в опита за покушение над Константин Димитров-Са­моковеца на 31 май 2003 година. Тогава джипът на Димитров е взривен, докато той шофира по Самоковско шосе, близо до село Паса­рел, но гангстерът оцелява. Предполага се, че Женята е замесен и в стрелбата сре­щу Кирил Кирилов-Японе­ца, когато неизвестни лица откри­ват стрелба по лекия му автомобил.

Освен всичко останало Стефанов е сочен и за моно­полист в трафика на хероин от Турция към Евро­па. Преди да влезе в структура­та на СИК, Женята е дребен кра­дец в жк „Гео Милев“ в Со­фия.

Години по-късно се запоз­нава с Поли Пантев, сочен за наркобос, влиза в групи­ровката му и бързо се пре­връща в дясната му ръка. Тогава Женята започва да се занимава с изпълнение на мокри поръчки, нарко­разпространение и други дейности, твърдят крими­налисти. Ченгета предпо­лагат, че след като Пантев е ликвидиран през 2001 г. на карибския остров Аруба, Стефанов е поел бизнеса му изцяло и застава начело на групировката.

ОЩЕ ДВЕ УБИЙСТВА

За два месеца през 2003 година освен Женята са убити и негови­те изключител­но близки при­ятели Николай Зарев-Данкина и адашът му Нико­лай Петров-Коля­та, които падат покосени от кур­шуми на автома­ти. Убийците им не са заловени и до днес.

След убийство­то на Женята на 14 ноември 2003 година брутално е разстрелян дяс­ната му ръка Николай За­рев-Данкина. Около 20,30 часа той се прибира в дома си в столичния кв. „Надеж­да“. Във входа го причак­ват трима души, които го нападат. Започва ожесто­чено меле. Данкина успява да се отскубне и да избяга към съседния блок. Там е застигнат и покосен от залп от 25 куршума.

На 18 декември от ръцете на наемни убийци пада мър­тъв и третият член на група­та Николай Петров-Колята, бивш гард на Женята. Не­говият разстрел е най-бру­тален, защото става пред очите на детето му в апар­тамента му в столичния кв. „Младост“.

Вестник  “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене