Изнесоха резултатите от националните външни оценявания по български език и литература и по математика след VII клас

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.

От 13. юни седмокласниците ще могат да получат служебните си бележки с резултатите от НВО от училищата, в които се обучават.

От 20. юни до 26. юни се подават документи за прием в профилираните и професионалните гимназии в страната, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените, средните училища и профилираните гимназии.

Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училищата-гнезда. За област Кюстендил училищата-гнезда са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Кюстендил и ОУ „Хр. Павлович“ – Дупница. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

Балообразуването за отделните училища е различно и се формира от резултатите от изпитите по български език и литература и по математика и от приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование по предмети, определени от съответните училища.

Списъците с приетите на първо класиране ще бъдат обявени до 3. юли 2018 г. Записването на учениците в новите им училища или подаване на заявления за участие във второ класиране е в периода 4.-6. юли 2018 г.

infomreja.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене