Легендата на Абланица Мильо Хавальов: 90 години живях за майка България

90-годишен юбилей чества вчера колоритни­ят жител на хджидимов­ското село Абланица, Исмаил Хавальов, извес­тен като Мильо. Въпреки достолепните 90 години и преживян здравословен проблем, Мильо със за­видна сръчност сам серви­раше на поканени те гости като с особена гордост поднесе гъстото домашно мляко. Не крие, че е рабо­тил за някогашната Дър­жавна сигурност с пълното си убеждение, че е посве­тил дълголетният си живот изцяло на майка България. Разкри, че е бил на мисии в Гърция и Турция и с почти детинска радост показа пистолет, подарен му от во­енен приятел с посвещение за юбилеят му.

Съпругата на Исмаил Хвальов, Рафие Хавальо­ва е с 25 дена по-„голяма“ така, че семейната двойка честват два юбилея през месец май. „В България пари има. Младите нимой да бягат по Испания наго­ре-надолу, пари има ама трябва да се работи“, пре­поръча на младите, баба Рафие.

Топ Преса бе единствената медия пока­нена да отра­зи празникът на семейство Хавальови. Предлагаме на нашите зрители и чи­татели да чуят и видят колоритния разговор със забележителната семейна двойка от с. Абланица.

– На 90 години си. Как постигна това?

– Работих за Майка България. Независимо коя партия.

– За теб е било ва­жно Майка България?

– Където и да съм бил, по Гърция, по Тур­ция, интересувало ме е само родината.

– Как постигна дъл­голетието?

– Не пуша. Пия по 50 гр. ракийка всяка вечер. Само 50 гр.

Рафие Хавальова: – Как така бе? Той ако пие ракия, ще умре.

– А с жена ти на една и съща възраст ли сте?

– Тя е по-голяма от мен с 25 дни. Ние сме като близна­ци.

Рафие Хавальова: – Ще жи­веем до тогава, докато вие сте живи.

– Дано.

Рафие Хавальова: – Дано стигнете нашите години. Моята майка умря на 101 години, не­говата на 103.

– На младите хора какво ще кажете?

Рафие: – Да живеят. В България пари има. Да не бягат по чужбините. Пари има, трябва да се работи.

Мильо: – Да са живи и здрави. Да ги тегли съ­вестта винаги за Майка България. Да не забра­вят родината.

Рафие: – Трябва да се работи.

– От Топ Преса ви по­желаваме след 10 го­дини пак да сме заедно и да честваме рожден ден.

– Благодарим

Георги Делиилиев

Вестник “ ТОП ПРЕСА „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене