Тревожно: Нито едно доброволно семейство в Благоевград не иска без пари да гледа изоставени деца, приемният родител взима 750 на месец

 В Благоевград вече няма нито едно доброволно семейство, кое­то да иска да гледа изоставени деца. И това е така,тъй като ус­лугата не се заплаща. Всички 95 приемни семейства са професио­нални и извършват „приемна гри­жа“, което означава, че получават заплата за оглеждане на дете. Това съобщи главен експерт от Дирекция „Социална подпома­гане“ област Благоевград Станка Михова на пресконференции.

 Общо 80 деца са настанени в такива семейства. Всеки приемен родител получава възнагражде­ние от 80 стотинки за един рабо­тен час, 19 лева за един ден, като чистата сума за месеца е 584,50 лв. Приемният родител няма право на отпуск, работи в режим 24 часа /7 дни/ и 365 дни. Няма право на обезщетения за болнич­ни и майчинство и други. Към средствата за месечна издръж­ка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месеч­ни помощи до навършване на средно образование. Средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се отпускат без да се взема под внимание размера на доходите на приемното семейство. Към су­мата, която е определена за полу­чаване се начисляват и детските надбавки.

 Погледнато от друг ъгъл се получава една прилична сума от 650 лева до 750 лева на месец възнаграждение. Всеки би казал на фона на това, че област Благо­евград е на предпоследно място по заплащания на труда, че тези пари са добри и си заслужава да се заемеш с такова нещо.

 Въпреки това тенденцията сочи, че броят на семействата, които искат да станат приемни родители в област Благоевград намалява. А в момента вече няма и доброволци да гледат деца, по­следното доброволно семейство се е отказало в началото на тази година. Детето, което е живяло при тях е навършило 18 години и хората не желаят да гледат вече деца.

 Станка Михова напомни, че в момента е вторият транш за раз­даване на хранителни продукти на нуждаещи се лица.

 От 10 април до 4 май от 13,00 часа до 17,00 часа в ж.к. „Ален мак“ на улица „Борис Ангушев“ 9-то ОУ , селата около Благо­евград и квартал „Грамада“ на улица „Климент Охридски“ №3 всички нуждаещи се одобрени от програмата ще могат да по­лучат индивидуален пакет от хранителни продукти съдържащ седем вида храни – бисквити, леща, консерва скумрия, мед , доматено пюре, лютеница и грах.

Вестник „Благоевградска Вест“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене