„Доброто в твоите очи“-конкурс за есе и рисунка на Община Разлог и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни „

 Община Разлог и МКБППМН обявяват конкурс на тема „Доброто в твоите очи“. В конкурса могат да вземат участие ученици от 1-ви до 4-ти клас-за рисунка и от 5-ти до 7-ми клас-за рисунка и есе. Готовите творби и произведения учениците могат да  предадат на своите класни ръководители, които ще ги представят на обществените възпитатели. Община Разлог и Местната комисия са осигурили награди за победителите, както и поощрителни награди за участниците.

 Крайният срок за предаване на есетата и рисунките е 20 май 2018 г.

.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене