Германка и французин правят конна база за туристи край Банско

Германка и французин искат до построят модерна база за ездитни коне край курорта Банско. Инвестиционното намерение е на фирмата „Дахам Екзектютив консултинг“ ЕООД, която се представлява от двамата чужденци – Дафне Хаман и Аблекадер Буакил, и е регистрирана през 2016 година с 2 лева капитал. Базата ще бъде разположена върху 8 декара в местността Момин гроб.

Фирмата вече е получила съгласие от общинския съвет в курортната община за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земята от земеделска в терен за спорт и рекреации. Инвестиционното намерение е за изграждане на две сгради – за отглеждане на коне и за административно-образователна дейност, както и на сондажен кладенец. Ще има обучения – на теория и практическо, на ездачи в различни класове – начинаещи, напреднали и майсторски клас. Дружеството е получило одобрение и от Басейнова дирекция.

Дружеството е внесло още едно инвестиционно намерение – за изграждане на ТИР паркинг, автосервиз и логистичен център в Петрич. Електрозахранването на базата ще е от фотоволтаична инсталация с мощност от 30 киловата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене