Късметлия! 15 акта и си прави каквото си поиска

15 акта и си прави каквото си поиска, на Атанас пак му се размина

Небезизвестният системен нарушител в горските масиви над Разлог Атанас Андонов, който е и собственик на дърводелски цех в града, отърва глоба в размер на 500 лева, наложена му от РДГ – Благоевград за нарушаване на разпоредбите на Закона за горите. Причина за отмяната е непълноти в издаденото му наказателно постановление.

Андонов е санкциониран за това, че не е снабдил товарния си автомобил, с който транспортира дървесина, с функциониращ GPS, с което е нарушил разпоредбата на чл. 148, ал. 12 от ЗГ. Съдът счете, че в постановения акт не е конкретизирано времето и мястото на извършване на нарушението и дали автомобилът е проверен в горска територия или горски път, което е нарушение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. Отменено е изцяло НП, издадено на Андонов, респективно и санкцията от 500 лв., която му е наложена.

Атанас Андонов не за първи път попада в полезрението на контролните органи. Той е с над 15 съставени акта за установяване на административно нарушение. За негов автомобил още миналата година след проверка бе установено, че не е снабден с изправно и функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението, или GPS.

Припомняме, че Андонов бе замесен и в сечта в частни имоти, намиращи се зад чешмата на Предел, до главния път за Благоевград, за която „Струма“ преди време писа и в която бяха замесени имената и на горски служители. По случая Районна прокуратура – Разлог образува наказателно производство срещу Андонов. То бе за това, че без надлежно разрешително е извършена незаконна сеч и извоз на дървета от бял бор, като деянието е извършено повторно, и то след като е бил осъден за същото с влязла в сила присъда. В хода на работата по случая бе установено, че Андонов не е вписан в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите за извършване на дейности и лесовъдска практика в горски територии, но въпреки това е нает от собствениците на имотите, сред които неговата сестра и горски служител, да извърши сечта и извоза на дървесината. Въпреки констатираните в хода на проверката нарушения по случая досъдебното производство беше прекратено поради липса на достатъчно доказателства, а случаят бе препратен по компетентност на РДГ с препоръки за налагане на административни наказания на виновните за сечта лица. Такива бяха дадени и на ЮЗДП за налагане на административни наказания на двама горски служители за това, че не са осъществили достатъчен контрол. Те бяха наказани със забележка.

Няколко месеца по-късно, в края на 2017 година, Андонов отново бе заловен с незаконен дървен материал от подвижната горска стража към РДГ – Благоевград. Контролните органи спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с 6 куб.м дървен материал. Установено е, че 4 куб.м от тях са незаконни и не са придружени със съответните документи, които се изискват. Дървесината бе иззета и закарана в склада на „ДГС Разлог“, но автомобилът, с който бе превозвана, не бе конфискуван.

Цехът на Андонов  в Разлог е сред редовно проверяваните от контролните органи. Проверка на обекта му в м. Раплево край Разлог е извършена от служители към РДГ -. Благоевград и този понеделник. Според източник на „Струма” тя е предприета след сигнал за транспортиране в обекта на незакона дървесина. От РДГ казаха, че същия ден са извършени редовни проверки на обекти в Разлог, сред които и този на Андонов, но не са констатирани нарушения. При проверката е извършен и преглед  на видеонаблюдението и не е констатиран проблем с него. По записите не е установено да влиза незаконна дървесина в обекта, а дървата, които са транспортирани, са били придружени от превозен билет. За извършената проверка има съставен протокол и чек лист от служителите на РДГ.

ИВА ГЕОРГИЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене