Сто и петдесет делегати на Отчетно-изборното събрание на ГЕРБ – Община Банско преизбраха Георги Икономов за общински ръководител на организацията

На състоялото се днес Отчетно- изборно събрание ГЕРБ – ОбщинаБанско, в присъствието на Областния координатор и депутат Даниела Савеклиева, бе приет отчетен доклад за дейността на организацията и избрано ново ръководство. За общински ръководител бе преизбран Георги Икономов – кмет на Общината, а за Секретар – Александър Мацурев – депутат в 44 Народно събрание.
В новото ръководство бяха преизбрани досегашните членове Асен Кирицов, Костадин Загорчин, Евгения Тренчева, Благой Кишев, Елена Дашева. Новите членове на ръководството са Райна Зайкова и Владимир Кушлев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене