С изпълнението на важен социален проект, Община Благоевград осигурява работни места в селата

20 работни места в селата на община Благоевград за срок от шест месеца.Това е значимият ефект от проекта „Пространство за равен шанс“, който стартира в община Благоевград.

Осигурените средства от програ ма „Развитие на човешките ресурси“ са 250 хиляди лева, но основното е, че се подава ръка на хора с увреждания от селата на общината.

Бенефициент на проекта е община Благоевград, а партньор „Асоциацията за развитие на българското село“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене