За знамето на Кресненско–Разложкото въстание

Според проф. Дойно Дойнов няма никакво съмнение, че подобно знаме е съществувало и се е състояло от четири цвята със следните надписи: бяла полоса с надпис “Русия – освободителка”, червена – “България”, синя – “Освобождение на Тракия” и черна – “Нещастна Македония”. [Новое время, бр. 949, 19/31 окт. 1878.

Възниква въпросът, по чия инициатива, кога и при какви обстоятелства е изработено това знаме, в което недвусмислено се подчертават чрез надписи и символи целите на движението и единството в борбата.

Отговор на този въпрос до голяма степен може да намерим в едно писмо на Д. Попгеоргиев от 9 октомври 1878 г. В него той настоява пред Джумайския комитет: “Изпратете за сега платно по два аршина – жълто, цървено, селено и синьо – сето – 8 аршина.” [ Г. Кацаров, Ив. Кепов. Цит. съч., д. № 22, с. 26-27.] Размерът на платното – по два аршина от всеки цвят, наличието на четири цвята (без съмнение очевидците субективно са видели, приели и особено запомнили цветовете и затова различно ги предават), времето, в което се иска платното, ни показват, че в случая въпросът се отнася до гореописаното знаме. Искането е отправено в същото писмо, в което Д. Попгеоргиев съобщава за първото устройство на знамето. Следователно в момента, когато се създава едно напълно организирано движение, Д. Попгеоргиев незабавно е искал да създаде и неговия символ – знамето, още повече, че в предшествуващия период по негова инициатива е изработено знаме за въстанието в с. Разловци през 1876 г. [Д. Дойнов. Знаме на въстаниците от с. Разловци, Пианечко. 1876. – МПК, 1964, № 2, с. 3-15.] Тази е причината и по-късно, когато отива в района на Кършиака, Д. Попгеоргиев да иска “един аршин платно, джанфес, жълт лимонов вид” [Г. Кацаров, Ив. Кепов. Цит. съч., д. № 175, с. 97.], пак вероятно с подобна цел, но може би за допълнителна апликация на знамето на разловските въстаници, което винаги се е пазило от Д. Попгеоргиев и което вероятно е възнамерявал да използува. [Д, Дойнов. Цит. съч., с. 14.]

Знаме с надпис “Свобода или смърт” са имали и четниците под ръководството на Баньо Маринов. Знаменосец бил Димитър Кожухаров. Под това знаме въстаниците атакуват и освобождават Банско. [Кресненско-Разложкото въстание. 1878 . . ., с. 169.] Знамена с надписи “Свобода или смърт” са имали и носили и някои чети, и отделни четоводци.

Източник: Фейсбук страница

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене