Потребителите на социални услуги в Благоевград с базар за ръчно изработени мартеници

Потребители на социални услуги в Благоевград  предлагат ръчно изработени мартеници в базар. Той е ситуиран  пред сградата на стария битов комбинат (на ъгъла на ул.“Тодор Александров“ и ул. “Крали Марко”).  Базарът се организира от Община Благоевград, БЗ „Социални услуги“ и  Сдружение „Движение – Ние жените” – Благоевград.

В инициативата участват Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица с психични разстройства,  Дневен център за лица с увреждания „Светлина” и  Дневен център за лица с увреждания „Зорница”.

Потребителите на социални услуги организират мартенския базар ежегодно. Подготовката за него стартира месеци по-рано в самите социални заведения. Целта е да бъде осигурен пълноценен и достоен живот на потребителите на социални услуги.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене