23 264 са общо извършените проверки от ЮЗДП за 2017 година

Общо 23 264 са извършените проверки в горските територии на Югозападното държавно предприятие през миналата година, което е с близо 2000 повече в сравнение с предходната.

В резултат на интензивните действия в горите и засиления контрол намаляват актовете за установени нарушения.

През 2017 г. горските стражари в териториалните поделения са съставили 1051 акта за незаконна сеч, транспортиране на дървесина без документи и за нарушения на ловното законодателство. За сравнение година по-рано техният брой е 1595, а през 2015 г. – 1121.

Най-голям е броят на издадените актове в района на Гърмен – 196, както и в Разлог и Самоков – по 120, които продължават да са критични по отношение на посегателствата в горите.

Общото количество на задържаната незаконна дървесина през периода е 862 куб. метра. Конфискувани са също 41 моторни превозни средства, 54 каруци и 30 моторни триона.

Според експертите предпоставка за ограничаване на кражбите са предприетите през последните години превантивни мерки.

Въведените електронни превозни билети, пластините с уникален идентификационен номер, ревизиите на охранителните участъци, GPS-устройствата на автомобилите за транспорт на дървесина и камерите за видеонаблюдение в складовете повишават ефективността в борбата с незаконните дейности.

Решаваща роля има активното използване от гражданите на тел. 112. През м.г. на спешния телефон са подадени повече от 1200 сигнала до ЮЗДП за нарушения, в резултат на което са предотвратени множество кражби и е осигурена навременна реакция при гасене на горски пожари.

С цел повишаване на ефективността на дейностите по опазване на горите през изминалата година ЮЗДП инициира и редица работни срещи с контролните институции и заинтересованата общественост, на които бяха набелязани допълнителни мерки за съвместни действия срещу посегателствата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене