УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛОГ СЪС СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА ОТ УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Учениците Мария и Благой Манзурови от гр. Разлог участваха в XVIII-та ученическа конференция по математика и информатика, която се проведе в ПМГ „Константин Величков“, град Пазарджик. Проектът „Създаване на дигитални 3D модели с телефон и таблет“ на Мария и Благой бе отличен със Специална грамота от журито по Информатика.
„Във форума вз

еха участие 70 ученици от цялата страна, които представиха 50 авторски проекта по математика, информатика и информационни технологии. Конкуренцията бе много силна и затова получаването на Специалната грамота е голям успех за Мария и Благой“-каза техният научен ръководител г-жа Мария Браухле, математик от Института по математика и информатика при БАН.


Мария е ученичка в 9 клас на ПМГ „Акад. С. Корольов“-гр. Благоевград, а Благой е ученик в 10 клас на СУ „Братя Каназиреви”-гр. Разлог. За тях това бе трето участие в научен форум. През миналата година те се представиха с доклад на международната конференция „Динамична математика в образованието“, състояла се през февруари в Института по математика и информатика на БАН, и участваха в Научната сесия на Ученическия институт на БАН, която се състоя през месец ноември.
„Пожелавам на двамата млади учени успешно развитие и постигане на още по-големи успехи в избраните от тях научни области“-допълни още г-жа Браухле.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене