Повече деца в групите на забавачките в Банско

За да няма деца, които да останат извън детските градини, общинският съвет в Банско взе важно решение. Местният парламент даде своето съгласие нормата за пълняемост на групите в общинските забавачки „Здравец”-Банско и „Мечо Пух” в град Добринище да се завиши до 30 деца в група.

Допустимият максимум иначе е 23 деца, определен в Наредбата на Министерството на образованието и науката от 10 октомври 2017 година за финансиране на образователните институции. Решението на общинските съветници важи до отпадане на обективната необходимост от него.

В момента има 518 деца на територията на община Банско на възраст от 3 до 6 години. „С този капацитет на сградния фонд, които имаме, не можехме да не вземем това решение, защото ще останат деца извън учебните заведения. Сега всички деца ще са с място в някоя от детските градини”, коментираха местни парламентаристи.

Община Банско получи в края на миналата година финансиране на свой проект за изграждане на нова детска градина. Това стана с решение на Министерски съвет. Стойността на проекта 1 200 000 лева, а строителните дейности ще започнат тази година. Ще бъдат спазени всички съвременни изисквания и ще има капацитет от четири нови детски групи – 80 нови места за децата между три и седем години.

За функционалността на триетажната сграда са осигурени необходимите помещения – занимални, спални, гардеробни, лекарски кабинет, кухненски офиси, салон за спорт и музикални занимания, както и помещения за персонала. Архитектурният стил е съобразен с контекста на градската среда, като ще се използват традиционни материали – каменна облицовка, дъсчена обшивка и керамични керемиди.

/kmeta.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене