Учениците с по-високи стипендии

От втория учебен срок се увеличава размерът на ученическите стипендии. От 50 лева те ще станат 60 лева. Разширява се и обхватът на учениците, които ще могат да ги получават. Шест са новостите за получаването на стипендии в училище.

Размерът на стипендията, която получава ученикът, както и броят на децата, които имат право на нея, се определя от комисия в съответното училище:

Тъй като основният критерий, когато става въпрос за образователни резултати, е успехът, а когато става въпрос за образование, вече е доходът на член от семейството. Нямаме фиксиран, строго определен отличен успех – да речем – над 5.50… Училището го определя в зависимост от това какви са учениците, които се обучават там, какви образователни резултати постигат, каза пред БНР Грета Ганчева, експерт от просветното министерство.

Шест са новостите за получаване на стипендии.

„Всички ученици от осми клас ще започнат да взимат стипендия, не от девети, както беше до момента. Другото ново е за учениците от частните училища, стипендии ще получават и търсещите или получили международна закрила ученици. До момента получаваха само чужденците. Другото много важно нещо е това, че се увеличава размерът на стипендията, а другото още по-важно нещо е, че всички деца със специални образователни потребности имат право да получават различни видове стипендии“, каза още Ганчева.

Парите, предвидени за ученически стипендии през годината, са над 23 милиона лева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене