Ексклузивно! Румен Радев го направи! Трус в държавата, държавният глава наложи

Президентът Румен Радев налага вето и върху Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Държавният глава оспорва приетото законодателство по принцип и в неговата цялост.

Така Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се връща за ново обсъждане в Народното събрание

Според държавния глава противодействието на корупцията не може да се ограничи само до мерките, предвидени в приетия закон. Тези мерки, макар и необходими, не са достатъчни за ефективното противодействие на корупцията, каквито са очакванията на обществото.

В мотивите за връщане се посочва същественото несъответствие на закона с поставената в него цел – ефективно противодействие на корупцията, както и отклонения от основни начала на Конституцията и международни договори, по които Република България е страна.

Очаквайте подробности.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене