ОБЩИНА САНДАНСКИ ГОТВИ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА. ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА И СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НЕЯ

Община Сандански започва работа върху нова стратегия за развитието на туризма. В тази връзка стартира допитване до всички заинтересовани страни – местно население, туристи и туристически бизнес.

Изготвени са 3 анкетни карти, които ще проучат мнението на всяка таргет група, с цел развитие на регионалния туристически продукт и ефективен маркетинг на дестинацията.
Анкетите са анонимни. Обобщените резултати ще бъдат представени в проучването като част от анализа и база за изготвяне на стратегия, основаваща се на детайлен прочит на активите и ресурсите, съответно анализ на силните и слабите страни и реалните възможности за действие в сферата на туризма.

Уважаеми съграждани и гости, Вашето мнение е важно за нас! Ние ставаме по-добри, благодарение на Вас!

Отделете време и дайте своята оценка и препоръки за развитието на туризма в община Сандански!

Благодарим за вниманието!

Анкетна карта за местно население:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHcudTKaAFhliiMkxU1Fjgs-YlLKRpCPI_ACRmqTZ5aePIQ/viewform?c=0&w=1

Анкетна карта за туристи:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF3LO8bBvYJJLwNVrkdXuSYn-C4GMAiCGueyhlrCrvQbCL2w/viewform?c=0&w=1

Анкетна карта за туристически фирми:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZLn-Q0OEsUqs4Puym4ctD8eyX5QGWOPUohv1PIyFlPONZeg/viewform?c=0&w=1

Анкетата е разположена и видима в дясното поле на официалния сайт на община Сандански с бърза връзка за директен достъп!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене