Днес в община Банско ще се учреди организация за управление на туристически район Рила – Пирин

Днес, от 13 ч. в община Банско ще се учреди организация за управление на туристически район Рила – Пирин.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма, туристическият район се управлява от такава организация, която чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършва дейности, свързани с оформяне на регионални туристически продукти, общ маркетинг и реклама на района.

Отправени са покани към всички 23 общини, включени в района Рила – Пирин, като официално ще бъде учредена организацията, избран комитет за нейното управление, както и председател.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене