ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА КРЕСНА СЕ ПЛАЩАТ ВЕЧЕ САМО ПО ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ ПРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В изпълнение на поетите ангажименти в своята Програмата за управление на г-н Николай Георгиев от днес 15.11.2017 г., местните данъци и такси в община Кресна могат да се плащат лесно и бързо по електронен път, чрез интернет системата ИПЕЙ или в касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите, а опазването на техните лични данни е гарантирано от регистратора на лични данни ИЗИПЕЙ АД.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи или да се звъни в общината и да се търси предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ-а и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне двойно плащане на данъка.

Към момента ИЗИПЕЙ има 2 518 каси в цяла България. Те са с гъвкаво и удобно за хората работно време, а повечето от тях работят и в почивни и празнични дни. Онлайн плащането спазва и Закона в последователността на издължаване на данъка – от най-старо към най-ново задължение.

Новата електронна услуга ще улесни неимоверно жителите на община Кресна, а най-голяма полза ще извлекат онези, които живеят и работят извън общината (някъде в България или чужбина), защото с новата възможност ще пестят време, нерви и пари. Добре известно е, че онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини, което има съществен принос за повишаването и на събираемостта на местните приходи.

Благодарение на персоналният ангажимент на кмета Георгиев и усилията на неговата администрация Кресна разширява услугите си, предлагайки много точки и нови канали за електронно плащане на данъци от разстояние, търсейки възможно най-евтиното и достъпно за хората решение. „Кметът на гражданите“ 2017 ще продължи да упорства в тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на достъпа до услуги и предоставяне на нови възможности за избор на гражданите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене