ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

  • Преди монтиране и пускане в действие е необходимо да се запознаете с инструкцията за монтиране, свързване и употреба на уреда.
  • Препоръчваме монтирането и свързването към водопроводната инсталация да се извършва от правоспособни лица от посочените от производителя/вносителя в гаранционната карта сервизи. Правоспособни лица са лицата с подходящи образование, квалификация и правоспособност.
  • След присъединяване към водопроводната инсталация, препоръчваме свързването към електрическата инсталация да се извърши от правоспособни лица от посочените от производителя/вносителя в гаранционната карта сервизи. Правоспособни лица са лицата с подходящи образование, квалификация и правоспособност.
  • Уредът да не се монтира в помещение, където може да бъде изложен на замръзване.
  • По време на експлоатация да се спазват стриктно посочените в инструкцията изисквания.
  • При възникване на технически проблем, уредът да се изключи от електрическата мрежа и задължително да се ползват услугите на оторизиран сервиз.
  • В райони с варовита вода се препоръчва веднъж годишно да се извършва почистване на котления камък от оторизиран сервиз.
  • При почистване уредът да се изключи от електрическата мрежа.
  • Задължително е да се проверява периодично изправността на предпазния клапан, за гарантиране безопасната работа на цялата система.

 

WWW.DAMTN.GOVERNMENT.BG

КАМПАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ЕГИДАТА НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене