Градски младежи от цялата страна заживяват за месец в села в Гоцеделчевско

Резиденция Баба – инициативата на сдружение „Фабрика за идеи“, която вече две години съживява български села и буди потенциала за социално и културно предприемачество в селските райони из цяла България, стартира в община Гоце Делчев от този септември.

Между 5-и и 25-и септември професионалисти от различни градове на страната и области – педагози, културолози, еколози, финансист, икономисти, етнолог, редактор, студентка по режисура – ще живеят и помагат в селата в региона, учейки от местните хора традиции и занаяти, запазени до днес. Инициативата се случва благодарение на сдружение „Фабрика за идеи“ и е в партньорство с Община Гоце Делчев.

Преди заминаването си за селото участниците преминаха през задълбочено обучение с организаторите от „Фабрика за идеи“, което им даде подготовка и умения да събират и документират ценен фолклор, но и да наблюдават и виждат актуалните нужди в селата, за да дискутират решенията и започнат заедно с местните хора социално-предприемачески инициативи, отговарящи на нуждите на хората в региона.

Възрастта на „резидентите“ е между 21 и 40 години. Те ще живеят в домакинства в село Лъжница, но ще работят и в съседните села в стремеж да открият и запазят ценен фолклор, да помогнат в решаването на местни предизвикателства и да са в помощ на домакинствата, които ги приеха с отворени обятия. Междувременно вече обръщат сено, учат се да правят халва, кори (юфка) и шупла с праз с помощта на местните жени, а местната мъжка певческа група им показа стари песни от местния фолклор, включиха се и в големите хора, отбелязващи Курбан Байрам.

„Избрахме Лъжница, защото във време на разделение между поколения, религии, града и селото, само чрез истинска и сърдечна среща имаме шанс да покажем, че на чисто човешко ниво човеколюбието е реалност в България – но трябва да имаме сърце и очи да го видим без воалите, които медиите и политиката слагат като преграда между обикновените хора. Защото именно човеколюбието е основен актив на обикновените хора във време на криза на отчуждението и изкуствени разделения“, споделя Янина Танева, основател на инициатора на „Резиденция Баба“ – сдружение „Фабрика за идеи“. „Искаме да благодарим на община Гоце Делчев и кмета г-н Москов за разбирането към нашата мисия и подкрепата, която ни оказват“, завършва тя.

Селото домакин – Лъжница – не е обезлюдяващо се, за разлика от досега избираните в Резиденция Баба села (Средни Родопи – Джурково, Дряново, Югово, Манастир; Северозападна България – Паволче, Челопек, Косталево), което позволява да бъдат изследвани така важните условия, които могат да поддържат една селска общност жизнена. Селото същевременно е изключително богато откъм запазен фолклор и занаяти. Лъжница е българомохамеданско село в полите на Пирин, запазило древни обичаи и традиции, но, за съжаление, рядко посещавано от туристи въпреки уникалната си природа и запазени обичаи.

Между 20 и 25 септември, преди да си тръгнат от селото домакин, резидентите ще организират, заедно с местните хора, прощално събитие – празник, на което са поканени всички и за което ще бъде споделена повече информация, когато има яснота за датата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене