Поредна вандалска проява в град Гоце Делчев – офисите на ДПС осъмнаха с надпис „СМЪРТ“

Илия РАЗМАНОВ

Поредна вандалщина спретнаха в гр. Гоце Делчев. По молба на областният ли­дер на ПП ДПС, Ведат Хюсе­ин, журналисти от вестник „Градът“ бяха изпратени на място, пред офиса на парти­ята в Гоце Делчев, да засне­мат мърлящината, оставена от няколко псевдонациона­листи.

Това не се случва за пър­ви път на територията на гр. Гоце Делчев. За пореден път се опитва да се създава конфликти между религиите, като най – удобно за това е острата атака срещу партия ДПС.

Тази вандалска проява след светлия празник Ра­мазан Байрам, опорочава добрите взаимоотношения, смятат от движението. “На­дяваме се, че това не е сери­озен политически акт от на­шите опоненти, а хулиганска проява на група младежи. Отдавна сме в ХХI век, Бъл­гария е член на ЕС и злоу­потребата с религиозността на хората и етническата им принадлежност е не само признак на липса на възпи­тание, а подлежи на наказа­телна отговорност. Ние сме се родили тук, на тази земя и смятаме, че това е нашата родина и никой няма право да ни оспорва това“, заявиха представители на ДПС

Вестник „Градът“ е твърдо против подобни действия. Вандалската проява обижда не само ДПС, а и останалите граждани на града ни. Вече живеем в 21-и век и подоб­ни действия ни карат да се чувстваме като от време­то на маймуните. Маймуни, които с всеки изминал ден се увеличават и показват простотията си. В България… В Гоце Делчев… За съжале­ние…

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене