Гр. Гоце Делчев потресен от поведението на Църквата! Изгониха от гробищен храм тленните останки на свещеник от Гоце Делчев!

Позорно и срамно свещени­ческо деяние потресе десетки миряни от Гоце Делчев, реги­она и страната, събрали се в гробищния парк в града, за да отдадат последна почит пред тленните останки на Похосоносен Ставрофорен свеще­ноиконом отец хаджи Георги Вели­ков от Гоце Делчев.

Ковчегът с трупа на све­щеника не бе допуснат в па­раклиса в гробищния парк за поклонение и последно сбо­гом от свещенослужители по нареждане на Неврокопския митрополит Серафим. Причи­ната е една-единствена и тя е, че починалият 80-годишен свещеник, отец Георги Вели­ков, е бил от другия Синод, а именно – Синода на покойния Неврокопски митрополит Пимен.

Срамното и недопустимо свещеническо поведение предизвика бум от недовол­ство сред миряните на погре­бението на отец Великов, кои­то останаха силно възмутени и потресени от действията спрямо тленните останки, и то на свещеник в последния му земен път.

Кой е по-голям от Господ, та да ни съди дори и в ковчезите за деянията ни. Това, което се случи днес, е нещо потресава­що и несъвместимо с христи­янската религия и канони. Нас не ни интересуват свещенни­ческите борби. Не знаем кой е крив и кой – прав. Стршното е, че пред стотици вярващи бяха осквернени авторитетът, паметта и тленните останки на много уважаван от граждан­ството и миряните свещеник“, коментираха разтревожените близки, приятели и миряни пред ковчега на отец Георги Великов.

Опелото и поклонението бе извършено от Плевенския митрополит Гервасии извън църквата в гробищния парк. Не бе позволено дори и да се бият камбаните на нито една от църквите в града за погре­бението. „Цял живот отдаден на християнството и служение­то в името на нашия Бог Исус Христос, бе погребан като по­следния неверник и отшел­ник“, недоволстваха още присъстващи на траурната цере­мония.

„Пред Господ всички сме равни. От много години търсим единение на двата синода, но съпротивата от от­ветната страна не позволява това да се случи. Отец Ге­орги Великов отдаде изцяло себе си и семейството си в служение и вяра. Той е един­ственият свещеник от Гоце Делчев, който остана верен на Дядо Пимен и Синода, в който духом и тялом служеше до последно. Смятам, че това, което днес се случи, е недо­пустимо както от християнска и свещеническа гледна точка, така и от човешка. Този храм е на всички вярващи и в него се отдава последна почит към починалите. Има ли значение в кой синод служи, та нали всички служим на Господ. Срамувам се“, коментира и митрополит Гервасий.

„Нека Господ ни съди по де­лата“, бяха единствените думи на опечалените роднини на починалия свещенник.

Отец Георги Великов почина преди дни след боледуване в София, където за него се гри­жеха децата му. Последното му желание било да бъде по­гребан в родния си град Гоце Делчев. Освен свещеник отец Великов бе и един от интелек­туалците в Гоце Делчев, дал много както за развитието на града, така и за културата.

КОМЕНТАРИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ:

pimen

Служителите на Мамона ще ми говорят за покаяние !!!! КАКВА НАГЛОСТ!!!!

Петко

Комунистическата пасмина никога не е напускала БПЦ и това е резултата. Анатема за митрополитите и патриарха!

ХРИСТИЯНКА

Бог да го прости! Да наме­ри покой душата му! Светла му памет! Той ме е благосло­вил в православната вяра – кръстил ме е, свето при­частие ми е давал, служил е като досто­ен свещеник! Благодаря му за всичко от сърце! А кол­кото до него­вия избор…Митрополит Пимен освен владика е бил и кръстник на децата му… Но нека бог да съди! А ние да се помолим за покой на душа­та му!!!… Все пак той посве­ти целият си земен живот на бог и право­славната вяра!

МИРЯНКА

Той ме е кръстил! От дете ми е давал свето причастие!

Мирянин

Дано Бог по великата си ми­лост да упокои в селенията на праведните починалия! Искам така също на тези които не са много добре информирани да кажа,че хората (свещенослу­жители) изпаднали в разкол сами по своя собствена воля се отделят от Свтата единосъщна съборна и апостолска църква, и вече нямат евхаристийно общение с никоя канонична църква. Така независимо по­ради каквито и причини да е изпаднал човекът в разкол било поради подвеждане или заблуда…. той вече няма пра­во да се ползва от тайнства­та и обредите в каноничната църква. Щом не се е покаял човекът и е умрял в разкол то по канони­те предаде­ни ни от св. Църква не бива да се извършват чинопосле­дования и дорида се вкара по­койния в храма, за­щото той приживе е бил против установе­ната и кано­нична църк­ва. Затова не бързайте да обвиня­вате когото и да било, защото ние дори и да не счита­ме това за правилно накрая Бог ще отсъди на всеки заслуженото според делата.

Илия

Но все пак, разколничество­то е грях, отстъпване от кано­ничната Църква, и Епархия.

hristianka

Ето за това църквите са празни. Постоянни интриги и жажда за власт и пари. БОГ да упокои душата на ОТЕЦ ГЕОР­ГИ!!!!

отеца

Бог да го прости човека – много добър поп, лека му пръст и да почива в мир…

Всичко е за тези луди пари, борба за власт и пари… и ходи им вярвай на тези разбойни­ци… единствено на господ се молете и кланяйте…

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене