Валери Сарандев преизбран за председател на ловците и риболовците в Гоцеделчевско

 Въпреки липсата на спортна база за тренировки, обновения ни отбор по Ловна стрелба в състав: Илия Бабанов, Борис Мързев, Илия Сърбаков и Петър Бабанов на турнира по ловна стрелба в гр. Сандански от общо 25 отбора, в дисциплина „Скийт” се класира на 4-то място, а на турнира  в Петрич от 27 отбора се класира  на 5-то място.

Управителният съвет е подпомогнал  с 5950 лв. от членския внос строителството и освежаването на заслоните на ловните дружинки в  Корница,  Садово и Лъки. Считам, че това е правилна политика и занапред ще подкрепяме финансово всяка една дружинка която има инициативата с доброволен труд да изгражда или ремонтира материалната си база, каза председателят Валери Сарандев.

„Има какво да се желае по отношение на възпитанието и повишаване квалификацията на по-младите ловци. Те трябва да се приобщават към колектива, да се приучат към запазване на традициите, да спазват ловната етика и морал и се възпитават в уважение и търпимост към колеги от собствената и съседни дружинки, и нетърпимост към бракониерските прояви както и дейно да участват  в организираните  ловно-стопанските мероприятия“ – подчерта председателят на ЛРС „Сокол“. Той призна, че все още не са изгладени конфликтите, които се предизвикват най-вече от нарушените граници на ловните полета, между дружинките и вътре в групите: Абланица – Блатска; Слащен – Беслен; Крибул – Боголин; Туховище –Слащен, както и вътрешните дрязги и противоречия в с. Лъжница.

Валери Сарандев Счита за положително включването в Управителния съвет на ЛРС „Сокол“  на представители на Граничен полицейски участък гр. Гоце Делчев, РУ на МВР гр. Гоце Делчев, ДГС гр. Гоце Делчев, Гърмен и на ДЛС в с. Сатовча. С прякото ангажиране на ръководителите на тези учреждения в ръководството на сдружението, много от поставените наболели проблеми и въпроси намират бързо своето решение.

Не е решен напълно проблемът относно водената безразборна сеч по време на ловния сезон и липсата на съгласуваност, разбирателство и желание между различните ползватели на горските територии за решаването на тези конфликтни ситуации. Не плащането от страна на ДГС и ДЛС на обявените стимули за отстреляните  вълци също е често дискутирана тема. За отстрела на хищници са стимулирани с 1630 лв. ЛРС „Сокол“ продължава участието си в различни трансгранични проекти с ловци от Македония и Гърция, с цел опазване на биоразнообразието, защита от горски пожари и други полезни дейности.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене