Сружение от Разлог събира в каталог наши и македонски био стопанства

Устойчивото развитие на алтернативния туризъм и подобряване на туристическия потенциал в трансграничните региони в България и Македония. Това са основните елементи, залегнали в проекта „Междурегионален туризъм чрез култура“ на Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ – Разлог. То е водещ партньор и изпълнява дейностите съвместно с партньорска организация от Македония -„Minority Leader for Society“. Двете организации имат дългогодишен опит в разработването и изпълнението на проекти и инициативи, финансирани от различни програми и фондове.

Целта на проекта е да се насърчи сътрудничеството в сферата на алтернативния туризъм между двата региона. Затова ще бъде организирано проучване на възможностите за алтернативен туризъм в целевите области в трансграничния регион. На база на резултатите от проучването ще бъдат идентифицирани и описани в Ръководство за алтернативен туризъм всички налични природни и културни обекти, живи традиции и обичаи, както и семейства и стопанства, които произвеждат био продукти в 4 наши общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда, и в 4 македонски – Щип, Пробищип, Виница и Кочани.

За представители на целевата група ще бъдат организирани и проведени три обучения с цел да придобият по-добри мениджърски умения и да могат да бъдат конкурентноспособни в сферата на алтернативния туризъм. Освен обученията ще бъдат организирани и два туристически панаири – един в Благоевград и един в Щип, на които ще бъдат събрани повече от 120 ключови участници от областта на туризма. Всеки от участниците в тези панаири ще може да ги използва като платформа за представяне на продуктите и пакетите, които предлага в сферата на алтернативния туризъм.

Участниците в проекта ще изработят и туристически наръчник за алтернативния туризъм в трансграничния регион, който ще бъде отпечатан в 2000 копия джобен формат. Той ще съдържа информация за всички обекти, работещи в сферата на алтернативния туризъм в двата трансгранични региона.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене