Connect with us

Политика

Димитър Гамишев: Видях очи в очи надеждата и одобрението на хората!

Published

on

Едно интервю на Веселин СТАМЕНОВ

– Господин Гами­шев, предизборната кампания е към своя край. Каква е Вашата реална оценка и как­ви са Вашите очаква­ния на съдбоносната дата 26 март, деня на вота…

– Оценката за кампанията ще я видим всички в неде­ля на 26 март, там тя ще е в реални стойности. Това, което мога да кажа сега, е че за мен тя беше изключи­телно вълнуваща, защото видях очи в очи надеждата и одобрението на хората. Знаете ли, предизборната кампания е истински товар, особено за деен човек като мен. Но не искам да говоря за тези неща. За мен най-ва­жното беше, че тя мина в рамките на добрия тон, изтъкваха се принципи и концепции, а не злоба и мръсотии, както беше при други предизборни кампа­нии.

– Казахте, че за Вас кам­панията е „истински товар“ – добре, тогава защо се захващате? Изглежда не­разбираемо…

– Напротив, нещата са ясни. Водеща сила в една предизбор­на кампании и в това един канди­дат колко е деен е обществената нагласа и об­щественото одо­брение. Не исках да влизам в под­робности, но поне­же ме провокира­те, ще кажа, че

НА ДЕН СЪМ ПРОВЕЖ­ДАЛ НАД ПЕТДЕСЕТ СРЕЩИ,

както инди­видуални, така и гру­пови. Го­ляма част от тях са по ини­циатива на хора и опре­делени жите­ли на насе­лени мес­та. Чис­то чо­веш­ки не­веднъж съм си казвал „Тази вечер ще се при­бера и ще си почина вкъщи, щото съм изто­щен“, но как да го напра­вя, след като поканите за срещи не спираха да валят. Това е причина­та да сложа този товар на гърба си, това, че хора­та ме спират, канят и ми казват – във вас ни е надежда­та. Ти си чо­век от нас и ние ще те подкре­пим. Как да оста­на безу­частен. Много е хуба­во да си постоян­но пред светлината на прожекто­рите, да те снимат камери по събрания и митинги, но за мен най-голямото удо­волствия в работата е ди­ректната среща с хората. Да седна, да изпия по едно кафе с тях, да им чуя про­блемите.

ТАМ ЧУВАМ ПО-МЪДРИ НЕЩА ОТКОЛКОТО ОТ ТЕЛЕВИЗИОН­НИЯ ЕКРАН НАПРИМЕР.

Хорските съвети мога да изградят един истински работещ народен предста­вител, какъвто смятам, че мога да бъда аз.

– Естествено от региона, който представлява­те – този на град Гоце Дел­чев, очаквано ще получите най-голямо одобрение. Какво е пър­вото нещо, което ще направите за родния си град като депу­тат?

– Няма да премъл­ча, че там, където си роден, ти е най-мило. В общините Гърмен, Хаджидимо­во и Сатовча също срещ­нах много хора, които ми казаха – ще те подкрепим. Това, че обичам родния си град, му дава пре­димство само в сърцето ми, в работата ще бъда катего­ричен, че няма да подценя нито един проблем, който мога да реша, без значение кой ми го е поставил и откъ­де.

– Много Ваши колеги са едни по време на кампани­ята и стават съвсем други, когато влязат в парламен­та. Някои дори ги хваща амнезия за това, какво са говорили предизбор­но. Вие зами­сляли ли сте се по този въпрос?

– Има слу­чаи на срещи с хората са ми поставяли въпрос от по­добно естест­во. Разбира се, че реаги­рам на такива „колеги“, как­то ги казахте, с насмешка. Това е непонятно за мен. Във всичко, с което съм се захва­щал, съм работел сериозно, постъпвал съм отговорно и честно. Това го знаят всич­ки, които ме познават. По­луча ли доверието да стана народен представител, аз просто ще си върша работа­та и в парламента, и извън него, при задължителните ми приемни и срещи с хора­та. Както ви казах, директна­та среща с обществеността изгражда образа на един ус­пял политик. Аз ще заложа на тази карта. Но нека в това интервю да не говорим само общи приказки.

АЗ СЪМ ЧОВЕК НА КОНКРЕТИ­КАТА.

Защо не ме попита­хте с какви проблеми ме ангажи­рат хората при провеж­дането на предизбор­ните срещи по време на кампания­та…?

– Ето, пи­там Ви…

– Благодаря. Убеден съм, че работата на 44-ото На­родно събрание ще бъде допълнително натоварена и отговорна от работата на други преди него.

ПРОБЛЕМИТЕ, С КОИТО МЕ АН­ГАЖИРАТ ХОРАТА, СА ПОВЕЧЕ ОТ СПЕШНИ ЗА РЕШАВАНЕ.

Част от тях са свързани със земеделието, здравео­пазването, образованието, добрата среда за правене на бизнес. Програмата за саниране, която искрено се надявам след 26 да про­дължи с темповете, каквито бяха по времето на упра­влението на господин Бой­ко Борисов. Затова е

ВРЕМЕ ЗА МЪДРИ РЕШЕНИЯ,

а мъдрото решение на изборите е само едно – ПП ГЕРБ. Нека на 26 март се обединим около каузата ГЕРБ и да гласуваме с но­мер 11 за партия ГЕРБ и преференция номер 7 за можещите хора в политика­та.

Политика

С таен вот съветниците в Банско отстраниха от поста ОбС шефа Д. Русков, в стола му временно сяда К. Дурчов

Published

on

С 11 гласа “за” и 4 “против” местният парламент в Банско прекрати правомощията на председателя на ОбС Димитър Русков. Решението за освобождаването му от поста бе взето с таен вот.

Временно в стола му сяда бившият зам. областен управител Костадин Дурчов, който е общински съветник от БСП.

Предложението за предсрочното отстраняване от поста на Димитър Русков бе внесено от група общински съветници, а в мотивите е посочено системно нарушаване и  неизпълнение на задълженията му.

Continue Reading

Политика

Срам! И “БСП-Благоевград” има куражът да говори!

Published

on

Топ Преса изразява своите приветствия и уважение, към решението на БСП – Благоевград да “пусне напред” за опозиция на кметът Илко Стоянов единственото неопетнено лице от политическата катастрофа наречена “управлението на екипа Томов” – доктор Владимир Пандев. Това е единственият политик от столетницата в града, който има очи да се покаже и дори да каже нещо. Всичко останало е омацано до ушите, благодарение на алчността и посредсвеността на полукмета Томов. Пандев не поиска постове, назначения на родата, финансови бонуси, ДМС- та обществени поръчки…

Има право да критикува, макар и без основание… Защото да критикуваш кадровата политика на кмета Стоянов, а две години да си мълчал за чисто партийните назначения на полукмета Томов е меко казано проява на политическа павианщина. Хора без ценз и опит се назначаваха на корем щом са наши, на Паскалев, Добрев, на Гошо Юруков… Да си подкрепял полукмет, който освен колосални ДМС-та на своите хора е плащал луди пари на 13 юриста и въпреки това загуби всички дела заведени срещу общината трябва да си несъстоятелен политик извън реалността.

Не докторе, нямаш право да критикуваш екип, който беше приет с мнозинство и изграден от ескперти а не на “паскалевия” принцип. Да ревеш за дирекция “Сигурност” в която по ваше време имаше човек с видими психически отклонения – това беше върха. Посмяхме се добре, докторе! Но на благоевградчани едва ли е смешно… Хората са Ви бесни на БСП – Благоевград, на Томов, Милев и компания и това си пролича на изборите. Не ги вбесявай и ти Докторе! Все още имаш шанса да останеш чист…

Continue Reading

Политика

Първа сесия на ОБС и новия кметски екип! След дебати, съветниците приеха новата структурата на администрацията, БСП съветникът д-р Вл. Пандев направи безуспешен опит да търси кусури, но получи компетентен отпор

Published

on

Кирил Илиев от ГЕРБ се изказа  по отношение на обществения посредник, търсейки го в структурата на кмета, но се оказа, че по закон омбудсманът не се включва в кметската администрация  

Общински съвет -Благоевград прие новата структура на общинска администрация, предложена от новия кмет Илко Стоянов. Това се случи на първата сесия с участието на кметския екип, която  се провежда днес в Благоевград. Сесията е важна тъй като се разгледа  подробно предложението  на кмета Илко Стоянов за нова структура, която предизвика дебати, започнали от БСП съветника Владимир Пандев.

Пандев направи  опит да защити закриването на звено “Сигурност”, твърдейки, че с работата си по времето на Томов това звено има образувани  6 000 преписки по проблеми на граждани, но бе попарен от кмета Стоянов, който заяви, че  6 хиляди преписки не значи решени 6 000 проблема, означава просто 6 000 приети и обработени документи и даде пример с неработещата поливна система покрай алеята за Бачиново и разхождащите се свободно коне по кварталите  в града.

Кметът отговори на упреците на Пандев, че в новата структура щатът  е увеличен, и че се закрива едно звено, за да се направи ново “Инспекторат “, като заяви, че целта на новата структура е да бъде  създадена работеща администрация, такава каквато не е била по време на предишното управление.  Той убедително мотивира закриването на звеното и отговори на всичките съмнения на Пандев за реваншизъм при съкращаване на хора и звена, наподдвайки се  на отправените от съветника провокации.

Съветникът от ГЕРБ Кирил Илиев постави въпроса, защо в новата структура не е  оставен щат за обществения посредник, но адвокат Илко Стоянов го убеди, че по закон омбудсманът не се включва в структурата на общинска администрация, той се избира от общински съвет. ” Казал съм ,че кметската администрция няма да се бърка в работата на общински съвет, вие трябва да  изберете обществения посредник,  законът не позволява той да е част от структурата на администрацията “, каза кметът .

Иван Ризов от ВМРО също взе думата и бе категоричен, че ще подкрепи предложената структура като кредит на доверие към новия екип. Така след около 15 минутно дебатиране , структурата бе приета.

Прието бе и предложението на кмета за създаване на “Инспекторат ” към отдела по екология. Направи впечатление, че новият кмет даде сериозна заявка за въвеждане на добър тон по време на сесиите, като отговори компетентно и подготвено на отправените въпроси.

Стоянов отрече познатия модел “кметският екип знае и може всичко”, и бе категоличен, че в работата екипът му ще се опира на Общински съвет при вземане на всички важни решения, разчитайки на диалог и градивни дебати. Сесията продължава

 

Continue Reading

Политика

Общински съвет одобри новата структура на общинска администрация, предложена от кмета Илко Стоянов

Published

on

С 32-а гласа „За”, 1 „Против” и 2 „Въздържал се” – Общински съвет Благоевград прие новата структура на Общинска администрация, която бе предложена от кмета Илко Стоянов.

Това стана по време на днешното заседание на местните парламентаристи.

В хода на дебатите възникнаха няколко спорни точки, около новата общинска структура. Тя бяха свързани със закриването на звено „Обществен ред и сигурност”, както и с отпадането от структурата на общинска администрация на длъжността омбудсман.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ПОПУЛЯРНИ