Община Благоевград монтира филтри за опазване чистотата на въздуха

По разпореждане на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов вече е монтиран филтър за фини прахови частици на сградата на детската градина в село Зелен дол.

Съоръжението, предназначено за  инсталации на твърдо гориво, е поставено експериментално, като в продължение на месец ще бъдат правени замервания на степента на замърсяване на въздуха от коминното тяло.

В случай, че очакванията се оправдаят, Община Благоевград има готовност да монтира подобни филтри на различни обществени и жилищни сгради в община Благоевград. Целта е фините прахови частици да бъдат задържани, за да бъде подобрено качеството на атмосферния въздух.

Филтърът за фини прахови частици е предназначен за използване с горивни инсталации с твърдо гориво. Същият е подходящ за инсталации до 90 KW и температура на изходните газове с температура до 400 градуса. Чрез филтъра се създава мощно електрично поле, което се задържа фините прахови частици и не им позволява да попадат в атмосферата. За постигане на целта в коминното тяло се поставя електрод, който отблъсква праховите частици.

Община Благоевград води последователна политика за подобряване качеството на въздуха, като за целта има и разработена Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на Община Благоевград.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене