Композиция „Приказна разходка” ще обогати парковото пространство на остров „Свобода” в Пазарджик

остров Свобода-Пазарджик

Културно-образователна композиция с името „Приказна разходка” ще обогати парковото пространство в парк остров „Свобода” в Пазарджик, съобщи Диляна Матакиева от отдел „Култура” в общинската администрация. Нейни автори са Светозара и Марин Кузеви. Композицията ще се състои от 11 скулптурни елемента, които ще представят основни образователни понятия, в цвят и форма, както и любими на децата приказни герои. Ансамбълът ще е насочен към деца в най-ранна възраст, подрастващи, учители, родители. Авторите търсят образователен ефект, който ще бъде постигнат с атрактивна визия. Двамата пазарджишки скулптори ще работят в екип с колегите си Дишко Дишков и Петър Балев. Очакванията са в края на лятото скулптурната композиция да бъде завършена.
Албена ЖИЛЕКОВА/www.focus-news.net

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене