От днес започва кандидатстването за стипендии, 120 лв. за успех и 200 лв. е социалната стипендия

юзу

От 1 април започва кандидатстването за летен семестър за учебната 2013/2014 г. за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4. 2. 06 „Студентски стипендии” – ІІI фаза.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта. до 27 април 2014 г. Класирането ще бъде обявено на 20 май 2014 г.
Стипендии могат да получават студенти в редовна форма на обучение.
Кандидатите за стипендия за успех подават попълнен он-лайн формуляр и уверение, заверено от учебен отдел, със среден успех от предходните два семестъра (за първокурсници в бакалавърска и магистърска степен – от първия семестър) не по-нисък от добър 4. 00.
Кандидатстващите за специални стипендии подават формуляр, уверение за успех от предходния един семестър не по-нисък от добър 4. 00, служебна бележка, издадена от ЮЗУ „Неофит Рилски”, удостоверяваща участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности, придружена с реализирания проект на хартиен и електронен носител. Студент може да получи до пет специални стипендии, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучава.
Документите се предоставят в стая 114А, УК 1. Работното време на Комисията по прием на документи е всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 ч.
Класирането за стипендии за успех е по специалности, по низходящ ред на успеха на кандидатите. Класирането за специални стипендии ще се извършва на ниво факултет. Стипендията за успех е в размер на 120 лв. месечно и се получава по 5 месеца за зимен семестър. Размерът на специалната стипендия е 200 лв.

struma.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене