Мария Габриел: Да изкореним гениталното осакатяване на жени зависи от всеки от нас

На 6 февруари светът отбелязва Международния ден за нулева толерантност спрямо гениталното осакатяване на жени. Всяка година около 2 милиона жени и момичета по света стават жертви на тази варварска практика. Поне 500 000 жени, идващи в ЕС от страни, където това се практикува, са станали жертви на генитално осакатяване. Още 180 000 момичета са заплашени да бъдат подложени на процедурата по време на бъдещ престой в някоя от тези страни. Във всички страни-членки на ЕС обрязването на жени е нарушение на закона.

На този ден, зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел заявява:

„Цифрите са шокиращи. А дори не са изчерпателни. Към днешна дата около 200 милиона жени и момичета по света са били подложени на генитално осакатяване. Това са милиони съдби, в които остават дълбоко вкоренени последствията от това жестоко нарушение на човешките права. Няма културни или религиозни извинения, които да оправдаят тази неприемлива практика.

На гениталното осакатяване на жени можем да отговорим само с насърчаването на всички заинтересовани страни за предприемането на съответните действия и осигуряване на грижи, защита и превенция. Защото ако един лекар е ужасен, когато го посети обрязана жена, това със сигурност от срам ще бъде пречка за повторно посещение и получаване на подходящи грижи. Защото ако един полицай вярва, че тази практика е просто част от културата, а не сериозно нарушение на човешките права, пътят напред за нейното елиминиране ще бъде много по-труден. Защото ако един учител никога не е чувал за генитално осакатяване на жени, ще бъде невъзможно да се разчетат сигналите и се предотврати обрязването на едно младо момиче.

Повишаването на информираността за проблема и събирането на надеждни данни са ключови брънки във веригата, с която можем да оковем гениталното осакатяване на жени. Това ще ни помогне да имаме реална представа за неговите мащаби и да идентифицираме добри практики и превантивни действия. Запознаване на момчетата и момичетата от най-ранна възраст с проблема, диалогът между поколенията и обучения за избягване на медикализираните генитални осакатявания са основните предизвикателства в борбата с тази практика и през 2017 г.

Всеки един от нас може да бъде гласът на онези милиони жени и момичета в Европа и по света, подложени на жестоката практика. Ключовата дума остава нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени.“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене