Обява за войнишки длъжности

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  ІІ  СТЕПЕН – БЛАГОЕВГРАД

В  ОБЩИНА  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ  ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И  В ЧУЖБИНА         ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИСЛОЦИРАНИ В ГАРНИЗОНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, КАЗАНЛЪК,      КАРЛОВО И ПЛОВДИВ

 

  1. Със заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. В гарнизон Стара Загора, 150 длъжности;

1.2. В гарнизони Карлово и Казанлък, 300 длъжности ;

1.3. Във в. ф. 44220 – Пловдив, 36 длъжности.

 

  1. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (Военно окръжие II степен Благоевград и офисите за военен отчет в общините) до 06.03.2017 г.

 

  1. За контакт и информация за конкурса:

Военно окръжие II степен Благоевград- (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05.

Офис за военен отчет в община Гоце Делчев- 0878 894738 ; 0882 065157.

         – интернет сайтове;            – на Министерство на отбраната – www.mod.bg

– на Централно военно окръжие – www.comd.bg

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене