Администрацията в Сандански с нова структура, щатовете – 114, дирекциите – 5, отделите – 3

От 116 администрацията става 114 щата. Това стана, след като с мнозинство съветниците в Общинския съвет в Сандански приеха новата структура на Общинска администрация, предложена от кмета Кирил Котев. Намалението на щатните бройки е на база назначаване на длъжност на новоизбраните кметове в 23 села и 34-ма кметски наместници със заповед на кмета К. Котев, които са в структурата на общината.  Дирекциите към Общинска администрация стават 5 – това са дирекция „Устройство на територията и инфраструктурата“, дирекция „Образование, наука и култура“, дирекция „Стопанско- инвестиционна политика“, дирекция „Строителство, общинска собственост и обществен ред“, дирекция „Финансово-стопанска дейност и икономическо развитие“.

Структурирани са три отдела към дирекции – първият отдел е „Гражданско състояние и регистрация“, на пряко подчинение на секретаря на общината. Вторият отдел е „Местни данъци и такси“, на пряко подчинение на зам. кмета по финансови дейности. И третият е Отдел по общинска собственост, на пряко подчинение на зам. кмета по хуманитарни дейности. Главният юрисконсулт на общината и главният архитект и секретар на общината са на пряко подчинение на кмета Кирил Котев.

„Новата структура на общината отговаря на наредбата”, съобщи кметът К. Котев. Той посочи, че новата структура ще бъде качена на сайта на общината.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене