От 62 основни училища в Пиринско само 3 имат реални шансове да станат обединени

От 62 основни училища в Пиринско 3 имат реални шансове да станат обединени, стана ясно по време на срещата между училищните директори от областта с началника на РУО Ивайло Златанов и експерти от управлението. Според етапа и степента на образование неспециализираните училища бяха начални основни, средни и гимназия. С влизането в сила на новия закон от 1 август бе въведен и нов вид училище  -обединено, където ще се обучават ученици от 1-ви до 12-и клас. По повод на това Ив. Златанов разясни критериите за преобразуване на ОУ-та в обединени и анализира, че процесът вещае преструктуриране на училищната мрежа. Самото преструктуриране ще става след решение на съответния общински съвет и становище на РУО и на база критерии на различни нива – училище, населено място, община, допълнителни. За да стане обединено училището, трябва да не е на двусменен режим, да няма слети и маломерни паралелки, да е обучавало поне по 18 осмокласници през последните 4 години, да разполага с добра материална база и ясна визия какви специалности от професия може да предложи на учениците, очерта част от изискванията началникът на РУО. Той конкретизира, че от 62 ОУ-та 46 са единствени в съответното населено място, 8 не обучават осмокласници, 8 са със слети паралелки и само три училища имат реални шансове да станат обединени. Съществена част от срещата, продължила над 2 часа, бе отделена на план-приема. И тъй като по новия закон основното образование вече приключва след 7-ми клас, това изправя редица училища пред сериозни предизвикателства. Някои от тях трябва спешно да разкриват паралелки, за да поемат седмокласници, както и последния випуск осмокласници, завършващи основно образование. И докато в община Благоевград ситуацията е спокойна, тъй като има достатъчно училища и места за 600-те ученици предстоящи да завършат 7-ми клас, то в други общини положението е тревожно. „Предстоят сериозни трепети в община Петрич. За тази учебна година там е реализирана 1 паралелка след 7-ми клас в ПГ „П. К. Яворов“. Сега има 475 ученици, завършващи 7-ми клас, и 380 – 8-ми клас, това са над 30 паралелки, или средно по 6 паралелки в петте училища – ПГМЕТ, ПГИТ, СУ „Антон Попов“,ПГ „П. К. Яворов“, СУ „Н. Вапцаров“, изчисли началникът на РУО В Разлог, където досега е нямало прием след 7-ми клас, трите училища СУ „Братя Каназиреви“, ПГТХТ и ПГ по МСС също трябва да предложат възможност за обучение на 200 седмокласници и 73-ма осмокласници. Такова е положението и в училищата в общините Белица, Гоце Делчев с 303-ма ученици в 7-ми клас и 235 в 8-ми клас, Сатовча и Хаджидимово. За всеки един от 164-имата седмокласници и 136-те осмокласници, завършващи основно образование, трябва да предложат място и форма на обучение и двете средни училища – СУ „Св. св. Кирил и Методий” и СУ  „Йордан Йовков“ в община Гърмен. Обявявайки общия брой 2709 седмокласници и 1578 осмокласници в областа, Ив. Златанов даде възможност на директорите да планират приема си в дългосрочен план, като посочи и броя на учениците в 6-и, 5-и, 4-ти, 3-ти, 2-ри клас и подчерта, че първокласниците са 3231, т.е. с над 500 повече от учениците в 7-ми клас. Директорът на ЗПГ в Сандански Емил Терзийски поиска да разбере защо РУО толерира училища с трудности при набирането на ученици, като им дава 1-2 паралелки повече, а в същото време не се увеличава на учебните заведения, реализиращи приема си на 100%. „Най-лесно е училище, изпаднало в критично състояние, да се ликвидира. Докато аз съм началник, ще работя така, че всяко училище да има необходимия поне минимален брой ученици, за да просъществува”, заяви Ивайло Златанов. Във връзка с така широко дискутираната тема за приема в математическите гимназии след 4-ти клас началникът на отдел ИОМД Методи Попов изтъкна, че броят на четвъртокласниците в областта е 3083, съответно 2% от завършващите /колкото имат право да приемат математическите гимназии/ е 61 петокласници, което е както и досега, две паралелки – 1 за ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев и една за ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ – Благоевград. По отношение на новите правила и коренната промяна в балообразуването за кандидатстване след 7-ми клас образователни специалисти анализираха, че двойките ще бъдат замаскирани с точки така, че и учениците със слаби възможности да продължат да учат. „Тази година сте облагодетелствани. Много ученици ще приемете“, обърна се към присъстващите старши експертът по организация на средното образование в РУО Любка Станева. По време на дискусията стана ясен и друг сериозен проблем. В срок до 15 януари директорите на училища трябваше да направят предложения до началника на РУО за план-приема си. В същото време обаче Министерството на образованието все още не е изпратило образците, които трябва да се попълнят, и така училищата все още не са заявили своите предложения. „Опитът ми показва, че когато има забавяне в сроковете, след това нещата се пришпорват”, предупреди директорите Л. Станева. За „разведряване“ на обстановката Ив. Златанов пусна на директорите репортаж, излъчен по една от националните телевизии за училището в софийското село Хераково със 75 ученици фантоми и само единици реални. Началникът на РУО определи ситуацията като голям срам и остави смълчаните школски шефове да гледат 10-минутния филм. Говорейки за отсъствията, Ив. Златанов конкретизира, че от 128 училища в областта само 52 изпращали справки за учениците си, направили 5 и повече отсъствия за месец. Като един от най-стриктните в това отношение шефът на управлението посочи директора на ЗПГ Емил Терзийски, който изпращал месечно справки за по 80-90 ученици с отсъствия. „Не мога да разбера, не е нормално и етично. Как едни директори могат да изпълняват, а други не“, коментира Ив. Златанов. Накрая той посъветва подчинените си да планират разумно и внимателно план-приема и им пожела успешна нова година.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене