В Брезница се женят и раждат най-много, в Гоце Делчев-отрицателен прираст

В Брезница се женят и раждат най-много деца в цялото община Гоце Делчев. В най-голямото неврокопско село през изминалата година са се родили 41 бебета, а сключените граждански бракове са 18.

Положителен прираст има и в съседните села – Корница и Лъжница. В Корница през 2016 година са проплакали 23 пеленачета, а в Лъжница 16. В двете населени места сватби са вдигнали общо 17 двойки младежи.

Всъщност през отминалата година се запазва тенденцията от последните няколко години на положителен прираст на населението в община Гоце Делчев. В самия град обаче, прирастът отново е отрицателен.

Съставените актове за раждане в община Гоце Делчев през 2016-та година са общо 631 на брой, а децата родени в МБАЛ „Иван Скендеров” са 547. Новородените жители на град Гоце Делчев са 204, сред които има 2 двойки близнаци. В сравнение с 2015-та година, родените деца в града са с 10 по-малко.

Общо 132 деца са родени в кметствата на територията на общината: в село Баничан – 5, село Борово – 6, село Господинци – 9, село Буково – 17, село Брезница – 41, село Корница – 23, село Лъжница – 16 и село Мосомище – 15. Общо родените деца на територията на цялата община са 336, само с 1 по-малко от миналата година.

Пресъставени през 2016 г. са 84 акта на деца, които са родени в чужбина, като сред тях най-много са тези от Турция – 36, Германия – 14, Великобритания – 11, Испания, Португалия, Гърция, САЩ и Македония. С декларация за бащинство, в случаите когато родителите нямат сключен граждански брак, са припознати 89 деца, което е два пъти повече в сравнение с предишната година.

През 2016-та година са съставени общо 145 акта за граждански брак в град Гоце Делчев, спрямо 167 през 2015-та година. От тях пресъставените актове от чужбина са 18, като те са сключени в Турция, Гърция, САЩ, Великобритания и Испания.

Сключените бракове в кметствата на територията на общината са 52 на брой. В селата Борово, Баничан, Делчево и Добротино няма нито един сключен брак, в селата Мосомище и Лъжница те са по 9, в Буково – 3, в Брезница – 18, в Корница – 8, а в Господинци – 5.

Подписванията, които са извършени само в присъствието на кумовете в сградата на община Гоце Делчев са 35 на брой. Продължава практиката, по желание на младоженците, браковете да се сключват в ресторантите или на открито, като най-предпочитаното място за извършване на ритуала по бракосъчетанието е Градския парк в Гоце Делчев.

Съставените актове за смърт в регистрите на община Гоце Делчев са 339 на брой, което е с 60 повече спрямо предходната 2015-та година. От тях пресъставените актове за смърт от чужбина са 10. Починалите жители на гр. Гоце Делчев през 2016-та година са 238, на село Баничан – 9, на Борово – 8, на Брезница – 23, на Буково – 2, на Господинци – 3, на Корница – 10, на Лъжница – 11, на Мосомище – 17, на Делчево – 2 и на Добротино – 2. Общият брой на починалите на територията на общината е 325 души, като от тях жители на гр. Гоце Делчев са 238, а на кметствата – 87.

Данните показват, че за 2016-та година прирастът на населението в гр. Гоце Делчев е отрицателен – родените са 204, а починалите 238. В община Гоце Делчев прирастът е положителен, тъй като родените са 336, а починалите 325.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене