Кратка история на Професионална гимназия по транспорт, Разлог

Гимназия Разлог

Откриването на училището е в края на 1963 година. За директор е назначен Любен Димитров от София. През януари 1964 г. пристигат първите ученици – курсисти. Първоначалната сграда на училището е в центъра на град Разлог, където се е помещавал бившият участък на МВР. Учебните занятия по теория започват на 1 февруари 1964 год. Училището се нарича ПТУ по Автотранспорт, със срок на обучение 2 години и с две специалности – „Шофьор” и „Автомонтьор”.
От 01.09.1964 год. директор на училището е Георги Драговчев. През учебната 1970 /71 год. патрон на училището става Асен Лагадинов. Същата година по предложение на Министерството на Транспорта училището от ПТУ става СПТУ с тригодишен срок на обучение със специалности „Автомобилен монтьор и водач на МПС кат. „С“ и „Електромонтьор”. OLYMPUS DIGITAL CAMERA
От 01.12.1981 год. директор на училището е Цоло Цолов. През 1983 година е направена първата копка на новата сграда на учебния комплекс. От 01.09.1984 год. във връзка с преустройството на образователната система в училището е приета първата паралелка УПК със срок на обучение 1 година. Значителен принос в по-нататъшното развитие на училището е откриването на паралелка през учебната 1985 /86 година със срок на обучение 4 години по специалностите: „Експлоатация на автомобили и кари“ и „Водач на МПС категория „С”.
От 01.09.1987 год. приемът на училището е разширен с нова форма на обучение – задочно обучение над средно образование по две специалности: „Експлоатация на автомобилния транспорт“ и „Експлоатация и ремонт на автомобили и кари“ с квалификация „Техник – икономист”.
По повод 25 годишен юбилей на 03 май 1989 г. училището е наградено с Указ на Държавния съвет с орден „Кирил и Методий“-II степен, а преподавателите Г. Семерджиев, Гр. Калоянова, Ив. Радев, В. Панев, Цв. Църнева получават значка „Отличник на министерството на транспорта и Просветата“.
От 01.09.1990 год. СПТУ по автотранспорт се преобразува в Техникум по транспорт.
От 05.02.1990 г. обучението се провежда в новата сграда, която е тържествено открита на 21.03.1990г. През учебната 1998/1990 година е въведена нова специалност „Електротехника на автомобилния транспорт“.
От учебната 1997/1998 година специалностите са: „Електротехника на автомобилния транспорт”; „Управление на транспортно предприятие” „Автомобили и кари” , трите със срок на обучение 4 години и „Автомобилен монтьор и водач на МПС – категория С” със срок на обучение 3 години. От 23.07.1998г. директор на училището е Николай Татарски. През учебната 2003/2004 година е въведена нова специалност „Счетоводна отчетност”, а от учебната 2008/2009 год. е открита специалността „Газова техника”. От 07.04.2003 год. училището е преименувано в Професионална гимназия по Транспорт. От 11.10.2007 год. директор на училището е Михаил Мазнев, а заместник директор е Стефан Берберов. DSC_1031
От 28.06.2010 год. директор е Емилия Йорданова. Тя успява да обедини училищният колектив и в момента ПГ по транспорт е утвърден комплекс по транспорт и икономика, който подготвя кадри с много добра квалификация. Тези специалисти се реализират успешно на пазара на труда. Благодарение на усилията на целия колектив и на госпожа Йорданова през учебната 2012/2013 г. е извършен прием след 7 клас, специалност „Оперативен счетоводител”.
През настоящата, юбилейна за гимназията година специалностите в ПГ по транспорт са:
1. „Оперативен счетоводител” – прием след 7 клас.
2. „Оперативен счетоводител” – прием след 8 клас.
3. „Автотранспортна техника” – прием след 8 клас.
Всички са трета квалификационна степен.
Обръщаме се с уважение към бивши учители и ученици на училището да предоставят снимки и материали за историята на гимназията.

Велко Ковачев, старши учител по история и цивилизация

IMG_0804_1

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене