проект

МОСВ представи проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Западнобеломорски район

Министерството на околната среда и водите представи дейностите по актуализиране на 6-годишните Планове за управление на речните басейни.  Екип...

Нов проект по “Еразъм+” от България, Хърватска, Словения и Сърбия ще подготвя преподаватели и ученици по туризъм

Трансграничен проект ще доведе до повишаване на квалификацията на преподаватели и ученици  4 ноември 2021, гр. София, България Ниската...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене