задание

Екипът на кмета Димитър Бръчков промени заданието за Общ устройствен план като включи в него територията на цялата община Петрич, не само на града

 Има избран изпълнител – фирма „Географика” ООД за изготвянето на проекта за ОУП /157 884 лв. без ДДС/, както...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене